Het kabinet verlengt de Nederlandse bijdrage aan de EU-troepenmacht EUFOR in Bosnië-Herzegovina met een jaar. Omdat de Nederlandse bijdrage efficiënter wordt ingezet, daalt het aantal militairen van 450 naar 320. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Bot (BZ) en minister Kamp (Defensie). De verlenging gaat in op 2 juni 2006.

Sinds 2 december 2004 leidt de Europese Unie de militaire operatie Althea in Bosnië-Herzegovina. De operatie wordt uitgevoerd door de EU-troepenmacht EUFOR. De militairen dragen bij aan de veiligheid en de stabiliteit in het land. Het kabinet wil een Nederlandse bijdrage blijven leveren zolang de NAVO en/of de EU militair aanwezig zijn in de regio. De Westelijk Balkan speelt namelijk een belangrijke rol in het Nederlandse buitenlands beleid.

Bron: MinDef