Nederland wil een ministeriële conferentie over de walvisvaart. Dat heeft de Nederlandse delegatie vandaag in St Kitts tijdens de 58ste Internationale walvisvaartconferentie bekend gemaakt. Een conferentie op een hoger niveau is waarschijnlijk de enige manier om tot duidelijke afspraken te komen. Het voorstel is goed ontvangen door de beschermingsgezinde landen. Nederland wordt onder andere gesteund door Nieuw Zeeland, Zweden en Frankrijk. Ook WWF International staat achter de Nederlandse inbreng.

Nederland is van mening dat er drie belangrijke onderwerpen de agenda moeten domineren. Beperking van de wetenschappelijke walvisvangst, een effectief moratorium en een strikt nalevingsregime. Tot nu toe zijn de discussies over de drie onderwerpen teleurstellend. De landen zijn niet bereid om elkaar tegemoet te komen. Nederland ziet een ministeriële conferentie ook als een kans om een discussie te starten over de .normalisation. and .modernisation. van de IWC. Anders gezegd, misschien is de tijd rijp om de IWC meer vanuit een beschermende rol richting de walvissen te plaatsen. Nu is het uitgangspunt van de IWC om te kijken of het mogelijk is walvisjacht toe te staan. Nederland zou graag zien dat de rol van de IWC ook meer een beschermende
rol is. Aan een ministeriële conferentie zouden zowel  overheden als NGO.s moeten deelnemen.
Nederland is tegen hervatting van de commerciële walvisjacht. Het sinds 1986 geldende moratiorium op de commerciële walvisjacht lijkt overigens niet in gevaar. Voor het opheffen van het moratoirium is een tweederde meerderheid nodig en die komt er vrijwel zeker niet.
bron: LNV