Op de VN Wereldtop van 14-16 september in New York zal de Nederlandse regering zich verzetten tegen het voornemen de millenniumdoelen voorop te stellen in het
schuldenbeleid. Dat schrijft de regering in een brief aan de Kamer. Ook in de discussie over het G8 voorstel voor extra schuldkwijtschelding ligt Nederland dwars.

VN Secretaris Generaal Kofi Annan bepleit dat alle landen die onvoldoende middelen hebben voor de millenniumdoelen, schuldkwijtschelding krijgen. In de concept verklaring van de Wereldtop stond dit voornemen eveneens verwoord. Nederland wil nu een streep zetten door die tekst.

'Het is onbegrijpelijk dat rijke landen de belofte van de milleniumdoelen ondertekenen en tegelijkertijd tientallen miljoenen dollars incasseren van landen die onvoldoende geld hebben om de milleniumdoelen te financieren,' aldus voorzitter Greetje Lubbi van Jubilee Nederland. 'Nederland schaart zich telkens in de groep van dwarsliggers van schuldkwijtschelding en werkt bedoeld of onbedoeld mee aan vertraging door het stellen van eigen voorwaarden.'

Vandaag debatteert de Kamer over de Nederlandse inzet op de Wereldtop. Aankomende donderdag 8 september vindt het Kamerdebat plaats over de jaarvergadering van Wereldbank en IMF (24 en 25 september in Washington). Op de jaarvergadering zal een besluit vallen over de exacte invulling van het G8 schuldenvoorstel. In een brief aan de Kamer heeft Jubilee Nederland zijn zorgen geuit over de opstelling van Nederland over schuldkwijtschelding aan de armste ontwikkelingslanden.

Nederland meet met twee maten als het gaat om de financiering van de schuldkwijtschelding, schrijft Jubilee Nederland aan de Kamer. Terwijl het anderen de les leest om schuldkwijtschelding te betalen bovenop de bestaande middelen voor ontwikkelingshulp, brengt het zelf wel de kwijtschelding ten laste van de hulp. Daarmee geeft Nederland de armste landen dus een sigaar uit eigen doos.

Nederland stelt bovendien allerlei aanvullende eisen, die leiden tot een verarming van het voorstel en schuldkwijtschelding vertragen. Nederland wil de schuld niet in à©à©n keer kwijtschelden, maar in fasen en gekoppeld aan nieuwe
beleidsvoorwaarden. 'Het is onaanvaardbaar dat landen die al aan een uitgebreid pakket van voorwaarden hebben voldaan tijdens de doorlooptijd van het HIPC initiatief, opnieuw gebonden worden aan allerlei beleidscondities van Wereldbank en IMF die in de praktijk vaak armoedebestrijding in de weg staan. Controle op besteding van de vrijkomende middelen moet in de eerste plaats door de parlementen en maatschappelijke organisaties ter plaatse worden uitgeoefend', zegt Greetje Lubbi.

bron:Jubilee Nederland