Nederlanders zijn niet tevreden over de speelruimte in hun buurt. Dat toont een onderzoek aan dat onderzoekbureau TNS NIPO in opdracht van Jantje Beton onder 10.000 mensen heeft uitgevoerd. Gemiddeld scoort de speelruimte in eigen buurt een 5.8. Voor de groep van 12 jaar en ouder is dit zelfs maar een 5.3. Jantje Beton roept beleidsmakers op alle niveaus op om meer aandacht te besteden aan goede  speelruimte in de buurt voor kinderen van alle leeftijden.

Het onderzoek laat zien dat Nederlanders het meest tevreden zijn over de speelruimte voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Die speelruimte kreeg gemiddeld een 6.3 als rapportcijfer. De speelruimte voor kinderen tot en met 6 jaar kreeg gemiddeld een 6.1. Het slechtst is het gesteld met de buitenruimte voor jongeren. Gemiddeld geeft Nederland de eigen ruimte voor deze groep een 5.3.
Jantje Beton is geschrokken van de uitkomst. We weten dat het met speelruimte op veel plaatsen niet goed is gesteld, maar dat mensen zelf gemiddeld zo ontevreden zijn hadden wij niet verwacht, zegt Henk Kasbergen, directeur Jantje Beton. Wij voelen ons hierdoor wel enorm gesteund in ons pleidooi voor meer speelruimte in Nederland. Het liefst met een minimale norm van 3%, zoals wordt voorgesteld in de initiatiefwet Buitenspeelruimte die binnenkort weer in de Tweede Kamer wordt behandeld. Volgens Jantje Beton is spelen belangrijk voor kinderen en de maatschappij. Door samen te spelen, leren kinderen samen leven.
Actie
Om politiek en publiek te laten zien dat speelruimte nog steeds een belangrijk agendapunt is voor lokaal en nationaal beleid, bezocht Jantje Beton samen met diverse bekende Nederlanders drie van de beste en de drie van de slechtst scorende buurten in Nederland.  Uiteindelijk mogen mensen zelf de beste en slechtste buurt kiezen op www.jantjebeton.nl. En natuurlijk raadt Jantje Beton iedereen aan bij de komende gemeenteraadsverkiezingen goed te letten op het speelruimtebeleid in eigen buurt.
bron:Jantje Beton