De meeste Nederlanders willen na hun pensionering niet meer werken, maar in vergelijking met andere landen hebben ze wel veel vaker plannen om vrijwilligerswerk te gaan doen. Dat blijkt uit een onderzoek van AARP (American Assocation of Retired People). Maar liefst dertig procent van de Nederlanders wil zich na zijn pensioen inzetten als vrijwilliger, terwijl dat percentage in andere landen slechts zeventien procent bedraagt.

AARP hield in 2005 een enquête in tien landen (Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan, Duitsland, Frankrijk, Italië, Groot-Brittannië, Zweden en Nederland) over de verwachtingen van het pensioen. In totaal deden vierduizend mensen (ongeveer 400 per land) tussen de dertig en 65 jaar mee aan het onderzoek.
Weinig vertrouwen
Belangrijkste uitkomst is dat mensen (in alle onderzochte landen) optimistisch zijn over hun pensionering, maar opvallend weinig vertrouwen hebben in het pensioen dat ze van de overheid zullen krijgen. Nederlanders zijn in vergelijking met de andere landen overigens wel zeer positief over het inkomen na hun pensionering: maar liefst zeventig procent vertrouwt erop na zijn pensionering goed te kunnen rondkomen, terwijl dat gemiddelde in andere landen maar 54 procent bedraagt. Een verklaring voor het Nederlandse optimisme ligt wellicht in het feit dat Nederland vaker zelf spaart voor zijn pensioen (bijna tweederde spaart tegenover ruim vijftig procent in andere landen) en daardoor minder afhankelijk is van de overheid.
Geen zin in werken
Uit het onderzoek komt verder naar voren dat Nederlanders niet zon zin hebben om zich na hun pensionering nog actief op de arbeidsmarkt in te zetten. Slechts veertien procent van de Nederlandse bevolking verwacht na zijn pensionering parttime of fulltime door te gaan met werken, terwijl een kwart van de bevolking in de overige andere landen dat denkt te doen. Opvallend is wel dat een groot aantal mensen in Nederland zich wil inzetten als vrijwilliger; in andere landen is dat toekomstperspectief aanzienlijk minder populair.
Verhogen pensioenleeftijd
Om de vergrijzing op te vangen en pensioenvoorzieningen betaalbaar te houden, voelt Nederland meer voor het verhogen van de pensioenleeftijd dan andere landen (41 tegenover 33 procent). De overige negen landen pleiten sneller voor andere maatregelen, zoals het verhogen van de belastingtarieven voor de hogere inkomensgroepen.
Zorgkosten
Tot slot blijkt dat Nederlanders weinig verwachten van een adequate tegemoetkoming van de overheid in de zorgkosten als ze ouder zijn. Slechts vier procent denkt dat de overheid dit goed kan regelen, terwijl het gemiddelde in de andere landen op tien procent ligt. Het merendeel (tachtig procent) denkt voor zijn zorgkosten vooral te moeten terugvallen op een private zorgverzekering.
bron:Verbond van Verzekeraars