Nederlanders gebruiken de laatste jaren steeds meer energiezuinige apparatuur. In 2004 verwarmt al ruim de helft van de huishoudens hun woning met een hoogrendementsverwarmingsketel (HR-ketel). Zes op de tien huishoudens gebruiken spaarlampen en driekwart probeert energie te besparen door minder licht te laten branden.

HR-ketels winnen aan populariteit
In 2004 staat in 52 procent van de huishoudens een hoogrendementsverwarmingsketel. In 1999 was dit nog 42 procent. Bij woningeigenaren is het gebruik van HR-ketels  (62 procent) meer algemeen dan bij huurders (37 procent) en in eengezinswoningen (62 procent) meer dan in andere woningtypen zoals flats en dergelijke (31 procent). In kleinere gemeenten komen HR-ketels meer voor dan in zeer sterk verstedelijkte gebieden.
Verbeterdrendementsketels (VR-ketel) komen minder voor dan HR-ketels. Ongeveer 14 procent van de huishoudens verwarmt de woning met een VR-ketel. Dit aandeel is de laatste jaren vrij stabiel. VR-verwarmingsketels komen meer voor in de grote stad dan in plattelandsgemeenten. Eigenaren van woningen hebben net zo vaak een VR-ketel als huurders. In ongeveer à©à©n op de drie huishoudens wordt de woning niet met een HR- of VR-verwarmingsketel verwarmd maar op een andere wijze, bijvoorbeeld met een conventionele ketel, een kachel, met zonnepanelen of door middel van stadsverwarming.

Gebruik spaarlampen neemt toe
62 procent van de huishoudens gebruikt spaarlampen. In 1999 was dit nog 56 procent.  Spaarlampen worden meer door ouderen dan door jongeren toegepast. Spaarlampen komen ook meer voor bij huishoudens met een hoger inkomen dan bij huishoudens met een lager inkomen. Ruim driekwart van de inwoners probeert energie te besparen door minder licht te laten branden. Eveneens driekwart probeert water te besparen door de kraan minder vaak en/of minder lang  te laten lopen. Dit aandeel is de laatste jaren wel wat teruggelopen.

bron:CBS