Nederlanders zijn veel beter op de hoogte van de overheidsmaatregelen om vogelgriep in Nederland te voorkomen. Ten opzichte van een meting in oktober vorig jaar is het aantal mensen dat de maatregelen weet te noemen met ruim 30% gestegen, van 55% in oktober 2005 naar 88% op dit moment. Bijna driekwart van de Nederlanders heeft (tamelijk) veel vertrouwen in de informatievoorziening van de overheid op het gebied van vogelgriep. Dit is een stijging met 9% ten opzichte van de meting in 2005 (van 66% naar 73%). Dit zijn de belangrijkste bevindingen uit een belevingsonderzoek onder ongeveer 800 Nederlanders van 18 jaar en ouder, dat is uitgevoerd door Market Response in oktober van 2005 en februari 2006 in opdracht van de ministeries van LNV, VWS en BZK

Vogelgriep is het belangrijkste waarover de Nederlander zich op dit moment zorgen maakt. Na de vogelgriep spelen achtereenvolgens de economie, de veiligheid / criminaliteit en de ontwikkelingen in de gezondheidszorg een rol. Dit is een opmerkelijke verandering ten opzichte van de meting in oktober 2005. Toen stond vogelgriep nog op een vijfde plaats. De lijst werd in oktober vorig jaar nog aangevoerd door terrorisme en internationale conflicten, gevolgd door gezondheidszorg, veiligheid/criminaliteit en economie.
Inmiddels maakt bijna 45% van de bevolking zich zorgen over een mogelijke uitbreiding van vogelgriep naar Nederland. In oktober 2005 was dit nog 31%. Als men zich zorgen maakt is het voornamelijk over de eigen gezondheid en de gezondheid van anderen. Het welzijn van dieren volgt op de derde plaats. De gevolgen voor de agrarische sector en voor de economie worden als minst bedreigend ervaren.

Nu de vogelgriep in nabijgelegen landen is uitgebroken denkt 89% dat de ziekte ook in Nederland zal uitbreken. In oktober 2005 was dit nog 60%. De burgers ziet als belangrijkste maatregelen door de overheid het ophokken en vaccineren van pluimvee. De overheid lijkt daar met haar huidige beleid goed op in te spelen. Bijna één op de tien Nederlanders bezit pluimvee, het merendeel voor hobbydoeleinden (94%). De bereidheid om hun pluimvee op te hokken blijkt hoog: 95% van de Nederlanders geeft aan hun pluimvee opgehokt te hebben. Tijdens de meting in oktober 2005 lag die bereidheid nog op 50%.
Het onderzoek werd uitgevoerd om de kennis, mening en houding van Nederlanders van 18 jaar en ouder ten aanzien van overheidsmaatregelen betreffende vogelgriep te peilen en in tijd te kunnen volgen. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om het overheidsbeleid aan te scherpen en de communicatie naar de burgers beter af te stemmen op hun beleving ten aanzien van dit onderwerp.
bron:LNV