Het kabinet doet de onrust die haar hervormingen veroorzaken af als tijdelijk. Dat is een misrekening, zo schrijft PvdA Tweede-Kamerlid Diederik Samsom in de Volkskrant. Nederlanders zijn niet alleen tijdelijk boos over de hervormingsplannen, maar verwerpen vooral structureel het doel dat erachter ligt: Nederland en Europa klaarstomen voor de economische rat race met andere machtsblokken. 

Nederlanders, zo bepleit Samsom, willen helemaal geen winstmaximalisatie, productiviteitsverhoging en arbeidsdynamiek. De bevolking streeft juist naar rust en evenwicht en is bereid om daar materiële groei voor in te leveren. Dat blijkt ook uit verschillende onderzoeken, zoals 21minuten.nl van McKinsey. Het is volgens Samsom opmerkelijk hoe fundamenteel de regering van mening verschilt met haar eigen bevolking.

Samsom: ´Waar de bevolking streeft naar meer solidariteit en bescheidenheid, hamert de regering op eigen verantwoordelijkheid en daadkracht. Waar de bevolking minder milieuvervuiling en hoge inkomenszekerheid verkiest boven hoge welvaartsgroei en lagere werkloosheid, maakt dit Kabinet precies de omgekeerde keuze. Tot in detail probeert dit Kabinet op collectief niveau precies het omgekeerde te realiseren van wat de Nederlander op individueel niveau nastreeft: zekerheid, rust en evenwicht. Vanuit dit oogpunt bekeken zijn de lage waarderingscijfers voor dit Kabinet helemaal niet zo opmerkelijk. Opmerkelijker is het dat een helder alternatief voor de onvervalste neoconservatieve koers van de regering nog maar nauwelijks zichtbaar is.'

Het alternatief dat links zou moeten bieden, is er volgens Samsom à©à©n waarbij definitief wordt gebroken met de economische rat race met landen als China en India. Ze kan daar een  perspectief van kalmte, rust, zekerheid en vertrouwen tegenover zetten. Samsom: ´Wat zou aantrekkelijker zijn?'

bron:PvdA