Op 4 juni jl. heeft de Bondsraad van NebasNsg, op advies van het Nationaal Nederlands Paralympisch Comità© (NNPC), besloten de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het Nederlands Paralympisch Team over te dragen aan NOC*NSF.

Sinds de Paralympische Spelen van 2000 in Sydney is toegewerkt naar de overdracht. De uitzendingen van het Nederlands Paralympisch Team naar Salt Lake City (2002) en Athene (2004) vielen al onder organisatorische verantwoordelijkheid van NOC*NSF. Het succes daarvan heeft de Bondsraad doen besluiten akkoord te gaan met een volledige overdracht.
 
NebasNsg voert een beleid van organisatorische integratie: het inbedden van takken van sport bij de reguliere sportbond, zodat de sport voor mensen met een beperking profiteert van de specifieke kennis die binnen de bonden aanwezig is. De overdracht van het Nederlands Paralympisch Team past binnen dat beleid.
 
In het verlengde van de overdracht werken de bureaus samen aan de overdracht van het lidmaatschap van het Internationaal Paralympisch Comità©. Voorstellen daarvoor worden in september verwacht.
 
bron:NOC*NSF