Tijdens het bezoek van de Nederlandse minister van Verkeer en waterstaat aan de Nederlandse Antillen en Aruba is bekendgemaakt dat de eilanden zich aanmelden bij het Oliefonds van de internationale maritieme organisatie, het IMO. Het oliefonds is er om geleden schade (aan visserij, flora en fauna en de toeristische sector) te compenseren die is ontstaan door ongevallen met olietankers.

Minister Peijs heeft er vanaf haar eerste dag van haar ministerschap bij de Nederlandse Antillen en Aruba op aangedrongen zich bij het Oliefonds aan te sluiten. Dit omdat juist de eilanden van het Koninkrijk vanwege het toerisme, het koraalrif en de visserij heel erg kwetsbaar zijn bij een olieramp. Daarnaast is er veel tankerverkeer in de regio en wordt  er op Curaçao en Aruba veel olie aangevoerd.
Een eis voor eventuele uitkering uit het fonds is dat het deelnemende land alles in het werk stelt schade zoveel mogelijk te beperken en dat is een van de redenen waarom er op 11 april in de Anna baai een rampenoefening wordt gehouden. Bij de 'ramp' is een olieramp nagespeeld. De oefening is mede georganiseerd op initiatief van de minister en is de eerste grootscheepse olierampoefening op de eilanden. De kustwacht, brandweer, Curaçao Port Authority, Isla-raffinaderij en andere hulp- en overheidsdiensten nemen deel aan de oefening.
bron:VenW