Van 27 tot en met 31 december kunnen consumenten bij circa 1800 bakkers in Nederland
oliebollen kopen voor de natuur op Borneo. De actie is een initiatief van het Wereld
Natuur Fonds in samenwerking met Zeelandia, leverancier van bakkerijproducten.  De
deelnemende bakkers zijn duidelijk herkenbaar aan de 'Oliebollen voor Borneo'-actiematerialen waarmee de winkels van binnen en buiten zijn aangekleed. De
opbrengst van de actie is bestemd voor de Borneo-campagne van het Wereld Natuur Fonds, die als doel heeft de bossen op Borneo te beschermen.

Oliebollen voor Borneo
Gedurende het afgelopen jaar heeft het Nederlandse publiek de Borneo-campagne al op
allerlei manieren ondersteund. Niek van Heijst, algemeen directeur Wereld Natuur Fonds:
'Wij zijn ontzettend blij met al deze steun. Met deze eindejaars-oliebollenactie willen
we iedereen nog één keer vragen om ons te helpen om 2005 ook voor Borneo
tot een 'knallend' eind te brengen.'
Ondanks resultaten, meer nodig
Het afgelopen jaar is er voor Borneo al veel bereikt. In een aantal kanalen in de
deelstaat Sabangau - een belangrijk leefgebied voor de orang-oetan - zijn dammen gebouwd, zodat het gebied nat blijft en de kans op bosbranden vemindert. Ook is van belang dat de drie regeringen die Borneo besturen - Indonesië, Maleisië en Brunei - in een verdrag willen vastleggen dat ze het 'Hart van Borneo', het centrale deel van het eiland, gaan beschermen. En nog maar kort geleden, eind november, hebben bedrijven, palmoliesector en maatschappelijke organisaties, waaronder het Wereld Natuur Fonds, in Singapore overeenstemming bereikt over de criteria waaraan duurzame palmolie moet voldoen. Deze criteria zijn de basis voor palmolieproductie die niet ten koste gaat van de natuur. Maar het werk is nog niet klaar. Naast deze successen moet er nog veel meer gebeuren om de toekomst van het eiland veilig te stellen.
Borneo in nood
Op Borneo komen nu nog grote stukken ongerept regenwoud voor, leefgebied van de
orang-oetan, de dwergolifant, de Sumatraanse neushoorn en ontelbaar veel andere planten
en dieren. Nog steeds ontdekken wetenschappers gemiddeld drie nieuwe soorten per maand op Borneo. Maar de bossen staan onder grote druk, als er niks verandert is een groot deel van Borneo's bossen al in 2010 verdwenen door ongecontroleerde houtkap en het omzetten van bos in oliepalmplantages.
Wereld Natuur Fonds in actie
Om te voorkomen dat al deze natuurlijke rijkdom verloren gaat voert het Wereld Natuur
Fonds al het hele jaar actie. Samen met de drie overheden die Borneo delen en allerlei
partners werkt het Wereld Natuur Fonds aan een ambitieus plan. Doelstelling van dit plan
is de bescherming van ruim 22 miljoen hectare regenwoud (ongeveer 5x Nederland) in het
zogenaamde 'Hart van Borneo'. Om dit te realiseren werkt de natuurbeschermingsorganisatie aan uitbreiding van beschermde gebieden, maar bijvoorbeeld ook aan het stimuleren van duurzame economische ontwikkeling, zoals ecotoerisme en duurzaam bosbeheer.
Actieperiode
De actieperiode loopt van 27 tot en met 31 december. SBS6 zal in de loop van december
regelmatig aandacht besteden aan de Borneo-campagne van het Wereld Natuur Fonds. Op 1
januari herhaalt deze zender de speciale Hart in Actie-uitzending van Wendy van Dijk, die 26 mei werd uitgezonden en geheel in het teken stond van natuurbescherming op Borneo.
bron:WNF