In 2004 deed 14 procent van de Nederlandse bedrijven aan elektronische verkoop. Bedrijven met breedbandinternet  zijn actiever op het gebied van e-commerce dan bedrijven zonder breedbandaansluiting. Vergeleken met andere landen van de EU-15 is het percentage bedrijven dat aan e-commerce doet in Nederland niet bijzonder hoog.

Breedbandgebruikers doen meer
Bedrijven met breedbandinternet maken vaker gebruik van bepaalde ICT-toepassingen, waaronder activiteiten op het gebied van e-commerce, dan bedrijven met een tragere internetverbinding. Een kwart van de bedrijven met een breedbandverbinding kocht in 2004 goederen of diensten in op elektronische wijze. Bij de bedrijven met een tragere verbinding was dit maar 14 procent.

Het intern koppelen van automatiseringssystemen komt duidelijk meer voor bij bedrijven met breedbandinternet. Bijna twee derde van de bedrijven met breedbandinternet had in 2004 het ordersysteem gekoppeld aan één of meer automatiseringssystemen, tegen ruim de helft van de bedrijven zonder breedband. De aanwezigheid van breedbandinternet vormt dus een maatstaf voor het algemene niveau van het ICT-gebruik binnen een bedrijf.

Nederland geen internationale topper in e-commerce

Vergeleken met andere landen van de EU-15, is het percentage bedrijven dat aan e-commerce doet in Nederland niet bijzonder hoog. Van de Nederlandse bedrijven koopt 20 procent goederen of diensten online in, terwijl 14 procent van de bedrijven elektronische orders ontvangt. Hiermee presteert Nederland beter dan de zuidelijke landen van de EU-15, maar duidelijk minder dan landen als Denemarken, Zweden, Ierland en het Verenigd Koninkrijk.
Online inkopen en verkopen
In alle landen zijn er meer bedrijven die goederen of diensten online inkopen dan bedrijven die online verkopen. Online inkopen is makkelijker. Om een elektronische order te plaatsen, hoeft een bedrijf immers alleen maar gebruik te maken van door anderen gecreëerde faciliteiten. Online verkoop echter vereist bijvoorbeeld dat een bedrijf zelf investeert in een website met product- en prijsinformatie en online service biedt.
bron:CBS