Illegaal gekapt hout uit de prachtige oerwouden van Papoea-Nieuw-Guinea is gewoon in Nederland te koop. Nederlandse bedrijven handelen willens en wetens in materiaal dat door meedogenloze houtkappers na intimidatie en omkoperij is verkregen. Dat concludeert Greenpeace na internationaal onderzoek. Dit Forest Crime File wordt om 16.30 uur door Brian Baring uit Papoea-Nieuw-Guinea aangeboden aan minister Veerman. Maandagmorgen vanaf 7.30 uur staat Greenpeace met een confronterende fototentoonstelling bij het ministerie van LNV in
Den Haag. Greenpeace wil dat de Nederlandse overheid zich hard maakt voor een importverbod op illegaal hout.

Nergens ter wereld gaat de kap zo hard als in dit Paradise Forest. Van deze wouden zijn meer dan vijfhonderd soorten zoogdieren afhankelijk. Pas nog werden bijzondere nieuwe dieren in dit bosgebied ontdekt. Volgens wetenschappers hebben de tropische regenwouden van buurland Indonesië nog slechts enkele jaren te gaan, de oerwouden van Papoea-Nieuw-Guinea zullen daarna extra snel worden leeggeroofd.

Greenpeace onderzocht de afgelopen maanden nationale en internationale bedrijven en lichtte de handelsstromen door. Het illegaal gekapte hout wordt in China tot triplex verwerkt en komt dan naar Nederland, met name voor de bouw. Geconfronteerd met de bewijzen beloofden drie bedrijven beterschap, maar daarmee is deze louche handel nog niet gestopt. Nederlandse wetgeving schiet tekort. 'Een importverbod is het enige juiste antwoord tegen deze criminele praktijken. Minister Veerman moet zich daar sterk voor maken,' stelt Hilde Stroot, campagneleider bossen van Greenpeace Nederland.
De Nederlandse houthandel is al langer betrokken bij illegale houtkap, constateerde Greenpeace eerder. Ondanks beloftes van de overheid kan het hout nog steeds ongelimiteerd binnenkomen. 'We vonden nu illegaal hout uit Papoea-Nieuw-Guinea bij bedrijven die we hiervoor betrapten op even dubieuze handel uit Indonesië', zegt Hilde Stroot. 'Na onze rapportage destijds beloofden ze te beteren, maar kwamen opnieuw uit bij illegaal hout - het blijft het goedkoopst. Het probleem verschuift zo van bos naar bos.' De maatregelen in EU-verband die de Nederlandse overheid voorstaat zijn voornamelijk gebaseerd op vrijwillige afspraken die slechts met enkele landen worden gemaakt. Stroot: 'Het wil maar niet tot minister Veerman doordringen dat de criminelen die de laatste regenwouden plunderen niet met vrijwillige afspraken te stoppen zijn. De kap verschuift gewoon naar het buurland waarmee geen afspraak is gemaakt.'
Greenpeace startte vorige week een internationale campagne voor het behoud van de bossen van Papoea-Nieuw-Guinea. Actievoerders, waaronder enkele Nederlanders, helpen de lokale bevolking met het demarkeren van hun leefomgeving. Het formeel in kaart brengen van stammengrenzen is een succesvolle methode om de bossen te beschermen tegen houtkap. Via www.greenpeace.nl/redhetoerbosnu en door een toer met een speciale bossenbioscoop roept Greenpeace Nederlanders op hun bezorgdheid voor de bossen aan de minister over te brengen. Morgen is de bossenbioscoop in Rotterdam.
bron:Greenpeace