In de eerste helft van 2006 is het aantal inwoners van Nederland met nog geen 2 duizend toegenomen. In dezelfde periode vorig jaar was de groei nog 7 duizend. Vooral de sterke toename van de emigratie zet een rem op de bevolkingsgroei. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Krimp in tweede kwartaal
In het eerste halfjaar is het aantal inwoners met slechts 2 duizend toegenomen. In het tweede kwartaal was zelfs sprake van een afname van 400 inwoners. Niet eerder was over een heel kwartaal sprake van bevolkingskrimp. Dat het aantal inwoners nauwelijks meer toeneemt, komt vooral door de sterke stijging van de emigratie en de daling van het aantal geboorten.

In het tweede halfjaar van 2006 wordt een hogere bevolkingsgroei verwacht, omdat er doorgaans in de tweede helft van een jaar meer immigranten zijn en er meer kinderen worden geboren. 

Fors vertrekoverschot
In de eerste helft van het jaar hebben veel meer mensen Nederland verlaten dan er zijn geïmmigreerd. Het vertrekoverschot was daardoor 19 duizend, 5 duizend meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Deze toename komt vooral door de stijgende emigratie. In het eerste halfjaar zijn bijna 63 duizend mensen geëmigreerd, ruim 9 duizend meer dan in het eerste halfjaar van 2005. De helft van de toename betrof in Nederland geboren emigranten. Hun aantal is daarmee opgelopen tot 28 duizend. Daarnaast zijn 35 duizend voormalige immigranten weer vertrokken uit Nederland. 

Hoogste vertrekoverschot binnen Europese Unie
Nederland is een van de weinige landen van de Europese Unie met een vertrekoverschot. In 2005 hebben per saldo 27 duizend mensen Nederland verlaten. Van alle landen van de Europese Unie heeft Nederland daarmee het grootste vertrekoverschot. Slechts enkele Oost-Europese landen (Polen, Litouwen, Letland en Estland) kenden in 2005 een vertrekoverschot. In alle andere landen is sprake van een vestigingsoverschot.

bron:CBS

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular