Minister van Defensie Henk Kamp en zijn Duitse ambtgenoot Franz Josef Jung zijn zaterdag 6 mei aanwezig bij de opheffing van de 41e Gemechaniseerde Brigade in Seedorf. Tijdens een ceremonieel opheffingsappel geeft de commandant van de brigade, brigade-generaal Harm de Jonge, het commando terug aan de Commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Peter van Uhm. Met de opheffing van de 41e Gemechaniseerde Brigade wordt een periode van 43 jaar aanwezigheid van de Nederlandse troepen in Seedorf afgesloten. De meeste eenheden die deel uitmaakten van de brigade zijn of worden teruggehaald naar Nederland. De brigadestaf en enkele ondersteunende elementen worden opgeheven.
Tijdens de opheffingsceremonie houden onder andere minister Kamp en minister Jung een toespraak, waarbij minister Jung drie vlaggenlinten (Fahnenbänder) namens de Duitse president uitreikt aan drie Nederlandse eenheden. Daarnaast biedt de Duitse minister de brigade uit Seedorf een taptoe (Zapfenstreich) aan. Eerder die dag wordt een defilé gehouden in de plaats Zeven, waarbij de bewoners een herinnering aan de brigade ontvangen.
Sinds 1963 zijn Nederlandse troepen aanwezig in het Duitse Seedorf. Tijdens de Koude Oorlog hadden zij een rol in de verdediging van het NAVO-grondgebied tegen aanvallen vanuit het Oosten. Na het vallen van de muur en de reorganisaties volgend op de omvorming van de Nederlandse defensieorganisatie naar een beroepsleger, viel in 2003 het besluit de brigade in 2006 op te heffen. In de afgelopen drie jaar heeft de brigade bijgedragen aan verschillende missies, waaronder de missie in Irak. Met de sluiting van legerplaats Seedorf wordt invulling gegeven aan de bezuinigingsmaatregelen die in de Prinsjesdagbrief 2003 bekend zijn gemaakt.
bron:MinDef