Het consumentenvertrouwen in Nederland volgens de Europese Commissie (EC) is in een jaar tijd fors verbeterd. In andere EU-landen nam het vertrouwen minder sterk toe. Nederlandse consumenten zijn vooral optimistischer over de toekomstige ontwikkeling van de werkloosheid. In de afgelopen 15 jaar was de Nederlandse consument over het algemeen positiever gestemd dan de Europese consument.

Grootste verbetering vertrouwen in Nederland
Het Nederlandse consumentenvertrouwen volgens de definitie van de EC lag in juni van dit jaar op 16. Dat is 21 punten hoger dan een jaar eerder. Ook in Estland en Duitsland nam het vertrouwen aanzienlijk toe. In geen enkel Europees land echter was de verbetering zo groot als in Nederland. Gemiddeld was het consumentenvertrouwen in de EU in juni 5 punten hoger dan in juni 2005. In zes EU-landen is het vertrouwen van consumenten het afgelopen jaar gedaald.

Vooral betere werkloosheidsverwachting
De toename van het consumentenvertrouwen in Nederland komt vooral door een verbeterde werkloosheidsverwachting. In vrijwel alle andere landen met een gestegen vertrouwen was dit ook grotendeels te danken aan een verbeterde werkloosheidsverwachting. Nederlandse consumenten werden het afgelopen jaar ook positiever over de toekomst van de economie en de eigen financiën.

Vertrouwen consument in de lift
Het Nederlandse consumentenvertrouwen zit de laatste tijd weer in de lift. Het niveau is lange tijd laag geweest. Tijdens de zomer van 2003 bereikte het Nederlandse consumentenvertrouwen een dieptepunt van –19. Daarna bleef het vertrouwen van de consument lang laag. Het laatste driekwart jaar is het vertrouwen aanzienlijk gestegen. In december 2005 passeerde het vertrouwen de nullijn. Vanaf dat moment waren er meer positief dan negatief gestemde consumenten. Het Europese consumentenvertrouwen is het afgelopen jaar ook verbeterd, maar ligt nog steeds ruim onder het nulpunt.

Nederlandse consument optimistischer dan Europese
Het Europese consumentenvertrouwen bedroeg tussen januari 1990 en juni 2006 gemiddeld –11. Binnen de EU hadden de pessimistische consumenten de afgelopen 15 jaar dus de overhand op de optimistische. De meest optimistische consumenten komen uit Scandinavië. Nederland behoort tot de vijf landen van de Europese Unie waar de consumenten gemiddeld over deze periode positief zijn.

bron:CBS