De commandant van de Task Force Uruzgan heeft dinsdag 15 augustus aangifte gedaan van de vermissing van een gegevensdrager op kamp Holland in Tarin Kowt. In het belang van het onderzoek worden hierover geen nadere mededelingen gedaan.

Al eerder waren militairen in Afghanistan memorysticks en floppy's kwijt met gevoelige informatie. In Nederland raken recherche in inlichtingendiensten bij tijd en wijle dergelijke gegevensdragers kwijt.

bron:MinDef