De Nederlandse Politie en de Koninklijke Marechaussee heeft in week van 16 februari tot 22 februari 2006 tijdens landelijke alcoholcontroles 31676 bestuurders staande gehouden. In 361 gevallen was er sprake van rijden onder invloed. Van 49 bestuurders is het rijbewijs direct ingevorderd. De hoogst gemeten waarde bedroeg 955 ug/l, terwijl slechts 220 ug/l is toegestaan.

Op 217 locaties in het hele land controleerden 635 medewerkers van politie en Marechaussee de afgelopen week bestuurders op het gebruik van alcohol. Tegen 361 bestuurders is proces-verbaal opgemaakt in verband met het rijden onder invloed van alcoholhoudende drank. In tien gevallen ondergingen bestuurders een bloedproef. Twee bestuurders weigerden iedere medewerking.
Deze controleweek is één van de vijf die de 25 Regiopolitiekorpsen, Marechaussee en KLPD voor 2006 hebben afgesproken. De alcoholcontroles hebben tot doel om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. In 2004 vielen er 881 doden in het verkeer.
Uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) is ongeveer 20 tot 25% (ruim 200 slachtoffers) direct en indirect toe te schrijven aan het rijden onder invloed van alcoholhoudende drank.
 
bron:KPLD