Als eerste Nederlands ziekenhuis heeft het academisch ziekenhuis Maastricht een zogeheten open MRI-scanner in gebruik genomen. Het apparaat, de Polestar van Odin-Medtronic, wordt in de operatiekamer ingezet tijdens neurochirurgische ingrepen in het hoofd. Dankzij de open MRI zijn kwalitatief betere en minder ingrijpende operaties mogelijk.

Hierdoor herstellen patiënten sneller en daalt het aantal ligdagen per ingreep (dat tot kostenreducties leidt). Bovendien zijn er minder postoperatieve MRI-onderzoeken en heringrepen nodig en is er een betere controle van het geopereerde gebied. De open MRI van het azM is een daardoor grote en belangrijke aanwinst.

De open MRI-scanner biedt de chirurg intra-operatieve beelden. Door de extra data die hierdoor beschikbaar zijn, kan tumorweefsel, als de situatie dit toelaat, maximaal worden weggenomen en blijft het omringende gezonde hersenweefsel gespaard. Daardoor wordt de neurologische schade als gevolg van de operatie beperkt.

Dit leidt niet alleen tot een belangrijke verbetering van de levenskwaliteit en minder leed bij de patiënt en diens familie, maar tevens tot grote kostenbesparingen. Doordat de tumor in de meeste gevallen vollediger weggenomen kan worden, is bovendien de kans op een teruggroei geringer. Doordat er minder ligdagen nodig zijn per patiënt (Amerikaanse studies tonen een vermindering van maar liefst 45 tot 65 procent, afhankelijk van het soort ingreep), kan er sneller gewerkt worden en de wachttijden worden teruggedrongen.

Drs. Guy Peeters, voorzitter van de raad van bestuur van het azM, zegt dat de ingebruikname van de open MRI andermaal duidelijk maakt dat het academisch ziekenhuis Maastricht de patiënt centraal wil stellen en daarnaast ook rekening houdt met de kosten van de gezondheidszorg. 'Door de open MRI snijdt het mes aan twee kanten. We zullen de komende tijd, door onze toenemende contacten binnen de Euregio en met het bedrijfsleven, verder doorgaan met het inbrengen van meer en meer toptechnologie in onze zorg. Dit is een van de speerpunten in ons strategisch beleidsplan azMove. Als academisch ziekenhuis willen we de best mogelijke zorg bieden en de open MRI is een logisch onderdeel daarvan', zegt Peeters.

bron:AZM