Uruzgan.FM is in de ether. Met de woorden “We're on” verrichtte radiopresentatrice Annemieke Schollaardt dinsdagmiddag om vier uur de aftrap. Het samenwerkingsverband van Radio 3FM en de Wereldomroep verzorgt vanaf nu radio-uitzendingen voor Nederlandse militairen in Uruzgan, Afghanistan. Via Internet kunnen zij verzoekplaten aanvragen.

Het eerste nummer dat Schollaardt draaide, was van U2: 'Pride'. De DJ, die voorheen 's nachts programma's maakte bij 3FM, zat niet alleen achter de microfoon. Ze verkeerde in gezelschap van Commandant der Strijdkrachten generaal Dick Berlijn. Hij gaf aan erg blij te zijn met dit initiatief. “Het wordt echt geweldig gewaardeerd door onze mensen hier en in Afghanistan."

Peter Veenendaal, hoofd Nederlandse afdeling van de Wereldomroep, kwam enige tijd geleden met het voorstel voor een dergelijke zender. "Wij hebben als taak om Nederlanders in het buitenland te informeren en willen daarnaast proberen de opbouwmissie draaglijker te maken voor zowel de mensen daar als het thuisfront.”

Veenendaal werd op het idee gebracht na een gesprek met een geestelijk verzorger die veteranen begeleidt. "Hij vertelde me dat oud-soldaten soms een trauma kunnen oplopen doordat tijdens hun missie te weinig aandacht aan ze is besteed vanuit Nederland. Ter voorkoming van zulke trauma's kan een dergelijk programma helpen. Zo'n programma hadden we ook in Irak kunnen maken, maar laat ik het er maar op houden dat het kwartje wat laat is gevallen.”

Defensie zorgt voor de radioverspreiding in Afghanistan. Zestien lokale omroepen, vaak gevestigd in kazerneplaatsen in Nederland, bedienen het thuisfront. Elke dag tussen 16.00 en 17.00 uur geven ze het rechtstreekse programma door dat vanuit Hilversum wordt aangeboden.

In Uruzgan is het dan tweeënhalf uur later. Het programma wordt na de live uitzending nog tweemaal herhaald en zal voor 80 procent bestaan uit muziek die de militairen ook gewend zijn te horen op 3FM. Veenendaal: “De overige zendtijd bestaat uit informatie waarvan wij vermoeden dat het voor hen interessant is om te weten. We denken niet dat ze zin hebben in een stevig actualiteitenprogramma, vandaar dat we samen met 3FM voor deze mix hebben gekozen.”

bron:MinDef

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular