Op het Accent College in Schiedam wordt hard gewerkt om geld in te zamelen. Dat geld is nodig zodat Save the Children, 's werelds grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie, in Oeganda een school kan bouwen voor dove kinderen. En dat is nog niet alles: 15 VMBO-leerlingen van het Accent College zullen in maart 2006 naar Oeganda reizen om een handje te helpen bij de bouw.

De actie is een initiatief van Faouzi Achbar, docent maatschappijleer aan het Accent College. Hij zocht al een tijdje naar een goede manier om zijn leerlingen te interesseren voor ontwikkelingssamenwerking. Alleen erover vertellen was niet genoeg, merkte hij. Maar ze er rechtstreeks mee in aanraking brengen, door ze mee te nemen op reis en ook zelf hun handen uit de mouwen te laten steken, dat zou wel eens de manier kunnen zijn. En hij lijkt gelijk te krijgen.
De jongeren van het Accent College zetten zelf de activiteiten op om het geld in te zamelen dat nodig is voor de bouw van de school. Ze organiseren een voetbaltoernooi en een multicultureel diner, maken een CD en voeren een theaterstuk op. De reis en het verblijf van de Nederlandse jongeren wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het geld dat de jongeren inzamelen gaat dus rechtstreeks naar de bouw van de school.

De 15 leerlingen die op basis van hun inzet en motivatie zijn uitgekozen om mee te reizen naar Oeganda, zullen daar drie weken verblijven. Ze zullen er alles leren over de cultuur van het land, over het onderwijs én ze gaan helpen bij de bouw van de school voor doven. Maar ze zullen ook allerlei activiteiten organiseren voor de jongeren daar.  Lumineus Filmproducties zal met het gezelschap meereizen en een documentaire maken over hun belevenissen. De documentaire zal worden gebruikt als lesmateriaal en wordt ook aangeboden voor uitzending op televisie.
Het hele project is opgezet in nauwe samenwerking met Save the Children Nederland en het kantoor van Save the Children in Oeganda. Save the Children werkt aan betere levensomstandigheden en toekomstperspectieven voor kinderen in ontwikkelingslanden en strijdt voor het verwezenlijken van het recht van ieder kind op overleving, bescherming, ontwikkeling en participatie. Save the Children voert in meer dan 100 landen programma's uit voor onderwijs, gezondheidszorg en bescherming tegen uitbuiting en misbruik.

bron:Save the Children