Voor het derde opeenvolgende jaar hebben Nederlandse smallcaps een uitstekende
ontwikkeling laten zien. De koersen lieten over het gehele jaar 2005 een stijging zien van 47,6% (GPR Dutch Small Cap Index, op herbeleggingsbasis). In de loop van het jaar werden de vooruitzichten voor de economische groei beter. Gecombineerd met een goede ontwikkeling van de bedrijfswinsten was dit een stimulans voor de aandelenkoersen. Vanaf het derde kwartaal begon de consument meer te besteden, hetgeen vooral bij bedrijven in de sector non-food tot meevallende resultaten leidde.

Het Orange Fund richt zich met haar beleggingen op kleinere en middelgrote Nederlandse ondernemingen. Dit beleggingsfonds realiseerde, rekening houdend met het in april 2005 uitgekeerde dividend, een totaal beleggingsresultaat van 40,4%.
Het Orange Deelnemingen Fund richt zich met haar beleggingen op kleine en middelgrote ondernemingen, bij voorkeur in de vorm van een 5%-deelneming. Dit beleggingsfonds realiseerde, rekening houdend met het in april 2005 uitgekeerde dividend, een totaal beleggingsresultaat van 40,6%.

'Het Orange Fund en het Orange Deelnemingen Fund hadden beide qua absoluut rendement een goed jaar', aldus Thomas Egelie, portfoliomanager Orange Deelnemingen Fund bij Kempen Capital Management N.V. 'Geholpen door een aantrekkende economische groei zijn de bedrijfsmatige vooruitzichten gunstig. Daarnaast beschikken de meeste smallcaps over een sterke financiële positie, hetgeen de ondernemingen de mogelijkheid biedt om door middel van overnames de groei te versnellen, dan wel een groter deel van de winst aan de aandeelhouders uit te keren. Om deze redenen blijven wij positief over de beleggingsmogelijkheden in het smallcapsegment. Een beeld dat zich reeds in de eerste maand van 2006 manifesteert.'
De jaarverslagen over het jaar 2005 zijn naar verwachting begin maart 2006 beschikbaar.  De kerngegevens per 31 december 2005 zijn als volgt.

Orange Fund
Fondsvermogen: EUR 180 mln.
Aantal uitstaande aandelen: 4.574.160
Intrinsieke waarde per aandeel: EUR 39,36
Beurskoers: EUR 38,79
Totaal beleggingsresultaat: 40,4 %
Voorgesteld dividend per aandeel: EUR 1,90

Orange Deelnemingen Fund
Fondsvermogen: EUR 241 mln.
Aantal uitstaande aandelen: 3.250.100
Intrinsieke waarde per aandeel: EUR 74,13
Beurskoers: EUR 66,50
Totaal beleggingsresultaat: 40,6 %
Voorgesteld dividend per aandeel: EUR 2,66
bron:Kempen en Co