Het Nederlandse detachement voor de EU missie in Congo (DRC) vertrekt zaterdag 15 juli vanaf de Oranjekazerne in Schaarsbergen. De militairen zijn afkomstig van de luchtmobiele brigade en worden voor de duur van ongeveer vier maanden uitgezonden. De commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Peter van Uhm, zwaait de militairen uit.

De Nederlandse regering heeft begin juni besloten met een infanterie eenheid van pelotonsgrootte, een aantal stafofficieren en een chirurgisch team aan de EU missie EUFOR DRC deel te nemen. In totaal gaat het om circa vijftig militairen. Het infanteriepeloton maakt deel uit van een Duitse compagnie die gedurende de verkiezingsperiode de veiligheid zal ondersteunen. De eenheid wordt gestationeerd in Gabon en Kinshasa en zal ook de VN operatie MONUC in voorkomend geval kunnen ondersteunen. De totale EUFOR DRC eenheid bestaat uit 1700 militairen, waarvan er ongeveer 500 in Kinshasa gelegerd zullen zijn. De overige 1200 militairen zijn op afroep beschikbaar in het naburige Gabon. Na jarenlange burgeroorlog is sinds juli 2003 een vredesovereenkomst van kracht in de Democratische Republiek Congo (DRC). Na een transitieperiode volgt nu een reeks van verkiezingen, die op 30 juli begint. De transitieregering en haar eigen veiligheidsorganisaties (FARDC en IPU) zijn primair verantwoordelijk voor het verloop van de verkiezingen en worden daarbij ondersteund door internationale operaties zoals de VN operatie MONUC en de EUPOL missie in Kinshasa.

MinDef