Nederland zet 35 Nederlandse militairen en politiemensen in voor de VN-vredesmissie in het zuiden van Sudan (UNMIS). Nederland draagt hiermee bij aan de uitvoering van resolutie 1590 van de Veiligheidsraad.

Vijftien militaire waarnemers en vijftien politiemensen worden voor à©à©n jaar uitgezonden naar de regio rondom Juba, de toekomstige hoofdstad van Zuid-Sudan. Daarnaast gaan vijf stafofficieren werken in de hoofdkwartieren van de UNMIS in Juba en in de hoofdstad Khartoem.

De uitzending vindt plaats nadat is vastgesteld dat aan de afgesproken veiligheidseisen wordt voldaan en medische voorzieningen zijn zeker gesteld. Het kabinet verwacht dat dit begin 2006 zal zijn. De uitzending kost Nederland naar schatting 1,5 miljoen euro.

Vredesakkoord
De United Nations Mission in Sudan (UNMIS) bestaat uit een stabilisatiemacht van 10.000 militairen, waaronder 750 militaire waarnemers. Zij moeten er vooral op toezien dat het vredesakkoord tussen de Sudanese regering en de zuidelijke verzetsbeweging Sudanese People's Liberation Movement (SPLM) wordt nageleefd. De partijen hebben dit vredesakkoord op 9 januari 2005 gesloten.

Taken
De militaire waarnemers werken in kleine teams met vertegenwoordigers van de voormalige strijdende partijen. Zij voeren gesprekken met alle betrokken partijen, doen hun waarnemingen, en rapporteren aan de Verenigde Naties of iedereen zich aan de afspraken uit het vredesakkoord houdt.

De waarnemers voeren hun taken ongewapend uit en binnen het gebied van de VN-beschermingsmacht. Deze beschermingsmacht heeft als taak de veiligheid van de teams te waarborgen en mag daarbij geweld gebruiken.

De politiefunctionarissen maken deel uit van de staf van de Speciale Vertegenwoordiger te Khartoem.

Wederopbouw
Nederland is al lang betrokken bij vredesbemiddeling en uitvoering van het vredesakkoord in Sudan. De inzet van militaire waarnemers en politiefunctionarissen maakt deel uit van een geïntegreerde Nederlandse aanpak. Daarbij krijgt, naast vrede en veiligheid, ook de opbouw van het bestuur en de sociale en economische wederopbouw aandacht. Het gaat dan bijvoorbeeld om herstel van scholen en ziekenhuizen en de aanleg van wegen en andere basisvoorzieningen.

Resolutie 1590
De Veiligheidsraad heeft resolutie 1590 unaniem aanvaard op 24 maart 2005. In die resolutie is het mandaat van de UNMIS vastgesteld.

bron:MinDef