In de jaren tot 2009 is de jaarlijkse economische groei van de grootste vier Nederlandse steden geraamd op 1,8 tot 2,4 procent. Dit blijkt uit berekeningen van economisch onderzoeks- en adviesbureau ECORYS. Met deze groeiverwachting komen de vier Nederlandse steden uit in de middenmoot van grote Europese steden. Vorig jaar bleven de grootste Nederlandse steden nog in de achterhoede steken. Van de 46 Europese steden die in het onderzoek zijn meegenomen, komen Amsterdam en Utrecht respectievelijk uit op de 18e en 20e plaats.

Rotterdam en Den Haag doen het in economisch opzicht iets minder met respectievelijk de 33e en 36e plaats. Net als voorgaande jaren zijn vooral de Oost-Europese steden Warschau, Moskou, Praag en Boedapest de belangrijkste economische groeiers op de middellange termijn.

Deze cijfers komen uit de recentelijk gepubliceerde studie 'European Regional Prospects 2005'. In deze publicatie zijn de economische groeiverwachtingen voor de periode tot 2009 opgenomen voor steden en regio's in alle 25 EU-landen, alsmede in Noorwegen en Zwitserland. 'European Regional Prospects' wordt jaarlijks gepubliceerd door ERECO, een organisatie waarin ECORYS en een aantal andere vooraanstaande Europese economische onderzoeks- en adviesbureaus zijn verenigd.

De geraamde jaarlijkse economische groei is voor Amsterdam 2,4 procent; voor Utrecht 2,3 procent; Rotterdam en Den Haag scoren beide 1,8 procent. Amsterdam maakt een opvallende sprong in de ranglijst (van plaats 44 vorig jaar naar 18 nu). De verwachting is dat Amsterdam profiteert van haar handelsrelaties op de wereldmarkt, met name met de VS en Azië. Van de (te verwachten) opleving in de ICT en zakelijke dienstverlening profiteert Utrecht (naast Amsterdam) het meest van de vier grote Nederlandse steden. Rotterdam (geen echte groeisectoren) en Den Haag (tegenvallende publieke sector) stijgen slechts licht ten opzichte van de raming van vorig jaar. Deze vier Nederlandse steden lijken hiermee een belangrijke eerste aanzet te geven naar economisch herstel. De economische groeiverwachting voor Nederland als geheel komt in de periode 2004-2009 uit op gemiddeld 2,1 procent. Nederland komt daarmee op à©à©n lijn te liggen met de groeiverwachting voor de EU-25.

De economische toekomstverwachtingen voor de Oost-Europese steden zijn erg positief. Warschau, met in haar kielzog Moskou, is absolute koploper met een verwachte economische groei van 6,7 procent. Praag en Boedapest scoren ook erg gunstig met groeipercentages van respectievelijk 4,6 procent en 4,3 procent. Goed scorende steden bevinden zich behalve in Oost-Europa ook in Frankrijk (Lyon, Toulouse en Marseille), Scandinavië (Helsinki, Oslo en Stockholm), Ierland (Dublin), Groot-Brittannië (Londen, Cardiff en Edinburgh) en Zuid-Europa (Athene en Madrid). Opvallend somber zijn de economische groeiverwachtingen voor veel steden in Duitsland (Berlijn, Mà¼nchen, Frankfurt, Dà¼sseldorf, Leipzig en Keulen) en Italië (Bologna, Torino en Milaan), hetgeen nauw samenhangt met de haperende economische groei in deze landen.

bron:Ecorys