De ministerraad heeft besloten voor een periode van vier maanden een bijdrage te leveren aan een EU-troepenmacht ter ondersteuning van de VN vredesmissie in Congo, MONUC. De VN hebben de EU gevraagd MONUC te ondersteunen bij het bevorderen van de stabiliteit ten tijde van de diverse verkiezingen (vanaf 30 juli) in Congo. Deze Nederlandse bijdrage aan de EU-troepenmacht past bij de Nederlandse inspanningen voor vrede en veiligheid in het Grote Meren-gebied. Nederland is met een bijdrage van 65 miljoen euro een van de grote donoren van het transitieproces in de Democratische Republiek Congo.
De bijdrage bestaat uit een infanterie-eenheid van pelotonsgrootte. Het peloton zal deel uitmaken van een Duitse compagnie die in de nabijheid van het operatiegebied, in het naburige Gabon, op afroep beschikbaar is. Voorts zullen twee Nederlandse stafofficieren geplaatst worden binnen het missiehoofdkwartier te Kinshasa en zal een Nederlands chirurgisch team van zes militairen deelnemen aan de missie. Vier Nederlandse officieren maken reeds deel uit van de staf van het operatiehoofdkwartier in Potsdam. In totaal gaat het om circa vijftig Nederlandse militairen. De totale uitzendperiode, inclusief verplaatsingen, zal naar verwachting begin juli aanvangen en eindigen begin december 2006. Met het oog op tijdige ontplooiing in juli, zal medio juni reeds het eerste materieel verscheept worden naar Gabon.

bron:MinDef