Van zaterdag 29 april tot en met zondag 7 mei is er geen treinverkeer tussen Blerick en Nijmegen. ProRail voert tijdens een negendaagse buitendienststelling werkzaamheden uit voor spoorvernieuwing. Er is gekozen voor de meivakantie om de overlast voor reizigers zoveel mogelijk te beperken. Ongeveer 60% van de reizigers van de Maaslijn bestaat uit scholieren en studenten. NS zorgt voor vervangend busvervoer. Betrokken gemeenten zijn: Venlo (Blerick), Horst aan de Maas (Lottum), Venray (Smakt en Oostrum), Boxmeer (Vierlingsbeek en Beugen), Cuijk en Mook en Middelaar. De werkzaamheden worden uitgevoerd door hoofdaannemer Strukton Railinfra Zuid en enkele onderaannemers.
De werkzaamheden aan de Noordelijke Maaslijn zijn omvangrijk. In 2006 wordt er twintig kilometer spoor vernieuwd. Bij twaalf kilometer hiervan worden alleen de dwarsliggers vervangen, omdat de spoorstaven en de ballast hier nog goed zijn. Verder worden vijf wissels en veertien overwegen vervangen. Dit betekent in de praktijk 20.000 dwarsliggers vervangen, 80.000 kraagschroeven vastdraaien en 20.000 ton steenslag (grind) lossen en verwerken. Hiervoor worden gespecialiseerde werktreinen van honderden meters lang gebruikt.
Communicatie
ProRail werkt met de gemeenten samen op het gebied van communicatie naar inwoners. Verder worden afspraken gemaakt rondom het afsluiten van overwegen en de hiervoor noodzakelijke omleidingen door de gemeente of de aannemer. Omwonenden van het spoor zijn hierover per brief geïnformeerd. Zij kunnen hinder ondervinden door het gebruik van zware machines tijdens de werkzaamheden.
Combineren werkzaamheden
Alle grootschalig onderhoud voor 2005-2008 voor de Maaslijn wordt geclusterd uitgevoerd in 2006 en 2007. Uitgangspunt hierbij is het zoveel mogelijk combineren van werkzaamheden en technieken. In 2007 is er twaalf kilometer spoorvernieuwing en wordt gewerkt aan negen wissels en vier overwegen. In 2006 zijn geen werkzaamheden in de gemeenten Meerlo-Wanssum, Heumen en Nijmegen, wel in 2007.
Reizigers
Tijdens de spoorvernieuwing is er van zaterdag 29 april tot en met zondag 7 mei geen treinverkeer mogelijk tussen Blerick – Nijmegen en Nijmegen – Blerick. NS zet tijdens deze periode bussen in.

Bron: ProRail