De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft negen kandidaten genomineerd voor de Meester Kackadorisprijs 2005, waaronder de voetbalclub Heracles en Rene Steenhorst, chef van de medische pagina van het dagblad de Telegraaf. Deze prijs is bestemd voor instellingen, personen of ondernemingen die in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de verspreiding in daad, woord of geschrift van de kwakzalverij in Nederland.

De volgende personen en instellingen zijn genomineerd.

ACTA  (Prof. A.J. Feilzer)
De afdeling Materiaalwetenschappen van dit gerenommeerde universitaire tandheelkundig instituut, doet onderzoek naar metaalallergie met de zgn. MELISA test. Metaalallergie zou een rol spelen bij aandoeningen in de mond, maar ook bij veel lichamelijke en psychische aandoeningen. Hiervoor ontbreekt wetenschappelijke bewijs. De test is echter volledig onbruikbaar voor de diagnostiek van metaalallergie. Desondanks propageert de afdeling het gebruik van deze pseudo-test op congressen voor tandartsen, op internet en zelfs in de krant.

HOGESCHOOL VAN UTRECHT
De Faculteit Gezondheidszorg van de HVU biedt door middel van een cursus CAM (
Complementary and Alternative Medicine) een 'gedegen oriëntatie' op o.a.
antroposofie, homeopathie/acupunctuur, natuurgeneeswijzen, niet-reguliere manuele
therapieën en traditioneel oosterse geneeswijzen. Er lijkt sprake van cursussen
over behandelwijzen waarvan het wetenschappelijk effect nooit is aangetoond, dat op à©à©nzijdige en zeer suggestieve manier wordt aangeprezen. De Faculteit
Gezondheidszorg  van de HVU zou dit beneden haar waardigheid moeten achten.

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR FYSIOTHERAPIE BIJ KINDEREN NVFK.
Terwijl de fysiotherapie met toenemende krachtsinspanning bezig is zich de resultaten van haar behandelmethoden steeds meer tracht te bewijzen via goed onderzoek, ondermijnt de NVFK deze tegelijk prijzenswaardige als masochistische aanpak door een samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie aan te gaan en in à©à©n moeite door het niet-bestaande KISS-syndroom te omarmen.

PHARMA NORD
Het in Naarden gevestigde bedrijf Pharma Nord heeft een treurige staat van dienst m.b.t. het aanbevelen van waardeloze producten voor serieuze aandoeningen en kwam regelmatig in aanraking met de rechter en met de KOAG. Recentelijk maakt de firma het nog bonter. Scholen worden benaderd met het verzoek in schoolkranten reclame te maken voor het gebruik van melatonine, visolie, carnitine en magnesium bij kinderen die aan ADHD zouden lijden.  Deze stoffen zouden een gunstige invloed hebben op leerprestaties en gedrag van ADHD-kinderen.

S.C. HERACLES
In 1998 accepteerde deze voetbalclub uit Almelo de Duitse vitaminegoeroe Matthias Rath als hoofdsponsor. Dat deze vanuit zijn Almelose vestiging zijn geld verdiende met de internethandel van nutteloze vitaminepreparaten was nog tot daar aan toe, maar dat de leiding van de club haar spelers zelfs shirtreclame liet maken voor een man, die seropositieven wijsmaakt  dat zijn 'cellulaire geneeskunde' werkzaam is tegen aids is schandelijk. Voor Heracles is dat nog steeds geen reden zijn banden met Rath te verbreken.

DIER EN ZORG, DE DIERENVERZEKERING VAN PROTEQ, DOCHTER VAN DE SNS REAAL GROEP
Deze vergoedt kosten voor homeopathie en acupunctuur bij huisdieren, mits uitgevoerd door een speciaal daarvoor geregistreerde dierenarts. Ondanks het feit dat deze behandelmethoden zijn gebaseerd op onzinnige theorieën vergoedt Proteq de van deze behandelmethoden waardoor deze verzekeringsmaatschappij bijdraagt  aan de mythevorming rond de effectiviteit van deze onzinnige behandelmethoden.

DE TELEGRAAF Renà© Steenhorst, chef Gezondheidspagina
De Telegraaf is in juli 2005 een rubriek begonnen Privà©-consult waarbij een team
van deskundigen antwoord geeft op vragen van lezers op het terrein van huisartszorg, tandheelkunde, psychiatrie, plastische chirurgie en de ...homeopathie en de orthomoleculaire geneeskunde. Onder [email protected] en [email protected] kunnen Telegraaflezers rechtstreeks vragen stellen aan kwakzalvers.  Renà© Steenhorst, chef  van de gezondheidspagina van de Telegraaf die zijn lezers hiermee willens en wetens blootstelt aan kwakzalverij, kan met recht de 'chef kwakzalverij' van de Telegraaf genoemd worden.

TELEAC
In het voorjaar van 2004 heeft Teleac onder de titel 'Kruiden in de roos' zes uitzendingen en een boek gewijd aan de genezende werking van kruiden en planten. In twee van de zes lessen werden alternatieve geneeswijzen als respectievelijk fytotherapie en homeopathie besproken, zonder dat werd gewezen op het feit dat deze behandelwijzen niet 'evidence based' zijn. Door beoefenaars van alternatieve geneeswijzen de gelegenheid te geven ongebreideld reclame te maken voor hun 'believe based' therapieën heeft Teleac de kijker niet voor de eerste maal op het verkeerde been gezet.

VAKGROEP PSYCHIATRIE EN NEUROPSYCHOLOGIE, MEDISCHE FACULTEIT MAASTRICHT (PROF. M. MAES)
Prof. Maes stelt  in interviews dat alle psychiatrische ziekten een lichamelijke of ook wel psycho-neuro-immunologische oorzaak hebben, veelal berustend op tekorten aan omega-3 vetzuren. Ook zware metalen, bijv. in amalgaamvullingen worden door hem aansprakelijk gesteld voor veel ernstige chronische ziekten en hij werkt daarbij samen met de omstreden Vera Stejskal die de MELISA-test uitbaat. Dat hem in Maastricht niets in de weg wordt gelegd is zeer bedenkelijk.

De prijs zal uitgereikt worden tijdens het symposium 'Het veranderde gezicht van de kwakzalverij' en 'De kwetsbare burger', op zaterdag 12 november 2005 om 14.00 uur in Congrescentrum de Leeuwenhorst, Langelaan 3, Noordwijkerhout. Tijdens het symposium zal o.a. de minister van VWS, drs. Hans Hoogervorst, spreken over het overheidsbeleid inzake alternatieve behandelwijzen.

bron:Vereniging tegen Kwakzalverij