De inzet van surveillanten door ProRail  heeft op 3 november bij station Anna Paulowna geleid tot de aanhouding van negen spoorlopers.  Het ging om mensen die tussen de perrons overstaken en van de perrons af klommen om vervolgens via het spoor richting de overweg te lopen (en vice versa). Dit gedrag is verboden en gevaarlijk. 

Surveillanten hebben samen met de spoorwegpolitie bij het station gepost. Spoorlopers kregen direct ´lik op stuk': een bekeuring van 40 euro. ProRail zet onder andere in Noord-Holland surveillanten van Arteflex in om onveilig gedrag en vandalisme bij het spoor tegen te gaan. Vooral bij overwegen en op stations komt spoorlopen en spoorvandalisme voor. Dit zorgt voor levensgevaarlijke situaties. Vandalen saboteren de overweginstallatie en leggen voorwerpen op het spoor. Ook slalommen veel mensen tussen de gesloten spoorbomen door (zigzaggers) of nemen een verboden sluiproute langs het spoor. Het is verboden en levensgevaarlijk om langs het spoor te lopen. Mensen die dit doen brengen zichzelf en anderen in gevaar en veroorzaken treinvertragingen.
 
Aanvullende maatregelen
De inzet van surveillanten maakt deel uit van een breed maatregelenpakket van ProRail tegen spoorlopers en spoorvandalisme.  De spoorbeheerder wil hiermee het aantal vertragingen voor het treinverkeer verder terugdringen en de veiligheid vergroten. Zo plaatst ProRail plaatst hekken om het spoor af te schermen van de openbare weg en staan er camera's op vandalismegevoelige plekken. Afgelopen voorjaar hebben 4000 basisscholen in Nederland informatiemateriaal ontvangen over de gevaren van spelen bij het spoor. Binnenkort start ook een voorlichtingscampagne voor het voorgezet onderwijs. Verder waarschuwt ProRail omwonenden en bedrijven per brief voor de gevaren en gevolgen van spoorlopen.
 
bron:Prorail