Van de tien zelfstandigen zonder personeel (ZZP'ers) met een gezondheidsprobleem hebben er negen geen verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Een kwart van hen wordt geweigerd door verzekeraars. In totaal heeft de helft van alle ZZP'ers geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit blijkt uit een onderzoek van TNO in opdracht van het Breed Platform Verzekerden en Werk (BPVW).

De TNO-rapportage is het eerste vergelijkende onderzoek nadat in augustus 2004 de verplichte verzekering Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Zelfstandigen (WAZ) werd afgeschaft. Bijna 100 zelfstandigen die in 2003 meewerkten aan een vergelijkbaar onderzoek, werden in 2005 opnieuw geënquêteerd. Daarnaast werden 50 starters bevraagd die na de afschaffing van de WAZ een eigen bedrijf begonnen.
Weigeringen, uitsluitingen en hoge premies maken voor de meeste zelfstandigen een goede verzekering onbereikbaar of onbetaalbaar. Ex-WAO'ers en werknemers die aanvankelijk in loondienst zaten, kunnen eventueel gebruik maken van de Vrijwillige Verzekering voor Ziektewet en WIA, de WAO-nieuwe-stijl. Deze verzekering bij het UWV heeft als voordeel dat er geen medische keuring aan voorafgaat, maar groot nadeel is dat de Vrijwillige Verzekering binnen vier weken moet ingaan.
De zogeheten 'vangnetregeling' die bij de afschaffing van de WAZ in opdracht van het kabinet door verzekeraars in de markt werd gezet, biedt eveneens weinig soelaas. Zo geldt er een wachttijd van twee jaar en zijn gedeeltelijk arbeidsongeschikten bij voorbaat uitgesloten. Bovendien maken veel ZZP'ers aan wie de regeling is aangeboden, geen gebruik van de vangnetregeling omdat ze de prijs-kwaliteitverhouding als zeer ongunstig beoordelen.
Nu zowel de Vrijwillige Verzekering als de 'vangnetregeling' nauwelijks blijken te voldoen, is de tijd rijp voor een regeling die voor alle zelfstandigen toegankelijk en betaalbaar is, aldus het BPVW en de FNV. Voor de korte termijn bepleiten de organisaties een verlenging van de aanmeldtermijn voor de Vrijwillige Verzekering en een halvering van de wachttijd voor de 'vangnetregeling'. Deze regeling moet bovendien open staan voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten.
'Juist voor arbeidsongeschikten biedt het zelfstandig ondernemerschap een goede kans op werk. De belemmeringen die door verzekeraars worden opgeworpen frustreert een succesvolle re-integratie', aldus Kerst Zwart, directeur van het BPVW. Ton Heerts, vice-voorzitter van de FNV verwijt de overheid tegenstrijdig handelen: 'Ze hebben de mond vol van het zelfstandig ondernemerschap, maar een elementaire basisvoorziening als een arbeidsongeschiktheidsverzekering is voor grote groepen onbereikbaar.'
bron:FNV