Projecten op het gebied van Food & Flowers, Hightech Systemen & Materialen en Water komen in aanmerking voor subsidie uit de regeling Innovatiesubsidie Samenwerkingsprojecten. Begin juni is een nieuwe indieningperiode van deze subsidieregeling opengesteld voor nationale samenwerkingsverbanden. Minister Brinkhorst van Economische Zaken heeft dit besloten. Voor projecten binnen de thema.s stelt het ministerie negentien miljoen euro beschikbaar. EZ heeft verder besloten extra subsidiegeld uit te trekken voor projecten die tijdens de vorige internationale tenderperiode zijn ingediend. Daardoor komen meer projecten voor subsidie in aanmerking.

De thema.s zijn gebaseerd op de sleutelgebieden van het Innovatieplatform. In de brief .Sterke basis voor topprestaties. heeft minister Brinkhorst aangegeven dat de overheid doelgericht moet investeren in gebieden die de Nederlandse concurrentiekracht versterken. Daarom is gekozen voor concentratie op drie thema.s, wat versnippering van overheidsgeld voorkomt.

De eisen waaraan een project moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Innovatiesubsidie Samenwerkingsprojecten zijn gelijk gebleven. Bedrijven die samenwerken met een andere onderneming of met een kennisinstelling om hun innovatieve ideeën te ontwikkelen kunnen daarvoor . mits de projecten aan een aantal voorwaarden voldoen . eventueel subsidie krijgen. Wel is in deze tender het maximale subsidiebedrag per project teruggebracht van twee naar à©à©n miljoen euro. Daardoor kunnen meer aanvragen gehonoreerd worden.

bron:Senternovem