Schuitema, de organisatie achter C1000, heeft woensdag de resultaten tot en met het derde kwartaal 2005 bekend gemaakt (40 weken). Het bedrijfsresultaat tot en met het derde kwartaal 2005 bedraagt EUR 78,9 miljoen tegenover EUR 70,6 miljoen in dezelfde periode in 2004. Deze stijging van circa 12% kwam tot stand ondanks hogere kosten in verband met commerciële activiteiten. Daarentegen werd het bedrijfsresultaat positief beïnvloed door minder kosten als gevolg van bijzondere waardeverminderingen op activa en voortgaande logistieke besparingen.

In het derde kwartaal 2005 zijn EUR 5,4 miljoen minder kosten door bijzondere
waardevermindering op activa verantwoord dan in dezelfde periode in 2004. Het netto resultaat tot en met het derde kwartaal stijgt van EUR 39,7 miljoen in 2004 naar
EUR 47,6 miljoen in 2005. De winst per aandeel tot en met het derde kwartaal 2005 bedraagt EUR 1,36 per aandeel (2004: EUR 1,13).

Tot en met het derde kwartaal 2005 heeft Schuitema EUR 70 miljoen bruto geïnvesteerd,
tegenover EUR 68 miljoen in dezelfde periode in 2004. De investeringen in 2005 betreffen investeringen in immateriële vaste activa (EUR 22 miljoen), materiële vaste
activa (EUR 39 miljoen) en financiële vaste activa (EUR 9 miljoen). De solvabiliteit is toegenomen van 26,3% ultimo 2004 naar 29,5% ultimo het derde kwartaal in 2005.

Omzet en marktaandeel C1000
Zoals reeds bekend gemaakt is de C1000 detailhandelsomzet tot en met het derde kwartaal 2005 gestegen met 0,6% van EUR 2.953 miljoen in 2004 naar EUR 2.970 miljoen. Het marktaandeel steeg over dezelfde periode van 14,7% naar 14,9%. Uit de voorlopige
ACNielsen cijfers blijkt dat de markt tot en met het derde kwartaal 2005 is gedaald met 0,4%.

Commentaar directievoorzitter drs. J.G.B. Brouwer:
Het is van groot belang om in een krimpende markt met keiharde concurrentie de kosten goed te bewaken en te blijven investeren in commerciële activiteiten. Deze inspanningen hebben in 2005 geresulteerd in een stijging van het resultaat en een toename van de omzet en het marktaandeel.

Vooruitzichten
Zoals bij de publicatie van de jaarcijfers is aangegeven, zijn de financiële
consequenties van de huidige marktsituatie thans niet goed in te schatten. Dientengevolge is besloten voor het jaar 2005 af te zien van het geven van een winstverwachting.

bron:Schuitema