De acute zorg moet een soepel werkend netwerk worden dat elke dag, 24 uur beschikbaar is. De traumacentra gaan intensiever samenwerken met de andere partijen die bij acute zorg zijn betrokken. Dit schrijft minister Hoogervorst (VWS) in de beleidsvisie traumazorg 2006-2010. In de acute zorg werken verschillende hulpverleners en instanties samen: ziekenhuizen, ambulances, geestelijke gezondheidszorginstellingen, verloskundigen en huisartsen. Het is de minister de afgelopen jaren niet gelukt enige verbetering in de acute zorg aan te brengen. Het is belangrijk dat de verschillende partijen binnen de acute zorg bij calamiteiten, crises en rampen kunnen 'opschalen'. Dat gebeurt in samenwerking met de openbare gezondheidszorg (GGD) en de 25 veiligheidsregio's. Ziekenhuis bereiden zich hierop voor met rampenopvangplannen en praktijkoefeningen.
Traumazorg
Een bijzondere vorm van acute zorg is traumazorg.  Traumazorg is zorg aan mensen die het slachtoffer zijn van een ongeval. Deze zorg is geconcentreerd in elf ziekenhuizen, de traumacentra. Deze centra zorgen voor afspraken met alle partijen die bij traumazorg zijn betrokken: huisartsen, ambulances, ziekenhuizen en nazorg. Hoogervorst schrijft in de beleidsvisie dat er de afgelopen vijf jaar op papier 'een stevige keten van goede traumazorg' is opgezet. Maar hij vindt de vrijblijvendheid over de kwaliteit van de uitvoering en de grote onderlinge verschillen in prestatie ongewenst.  Verbeteringen zijn mogelijk door betere samenwerking, standaarden en protocollen toe te passen en het landelijke traumaregistratiesysteem volledig in te voeren. Een goede samenwerking tussen alle partijen die bij traumazorg zijn betrokken moet leiden tot minder dodelijke slachtoffers, minder blijvende invaliditeit en meer kwaliteit van de traumazorg.
Bron: VWS