Een half miljoen huishoudens kan er financieel op vooruit gaan als beide partners parttime zouden gaan werken. In de meeste huishoudens met kinderen werkt de ene partner fulltime en de ander niet of veel minder. Financieel gezien zijn deze huishoudens vaak beter af als beiden parttime zouden werken. Dit blijkt uit berekeningen van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Voor het maken van de financieel meest gunstige keuze heeft het NIBUD twee rekenmodellen op www.nibud.nl staan: de Werkverdeler en de Kinderopvangberekenaar. Hiermee kunnen consumenten direct zien of een andere werkverdeling in hun situatie financieel gunstig is.

Werkverdeler
In Nederland bestaan 670 duizend huishoudens waarbij de ene partner fulltime werkt en de ander niet. Als de thuisblijvende partner één dag zou gaan werken, en de ander een dagje minder, kunnen zij profiteren van verschillende belastingregelingen. Bruto gezien gaan ze er vaak niet op vooruit, maar netto wel. Dit komt omdat ze profiteren van arbeidskorting en als er kinderen zijn ook van combinatiekorting. Bovendien hoeft de meestverdienende partner minder inkomstenbelasting te betalen als hij een dag minder gaat werken. De Werkverdeler, die in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is ontwikkeld, laat direct, netto, zien of het financieel interessant is als partners met uren gaan schuiven.
Voorbeeld
Tanna en Frits hebben twee kinderen van drie en vijf jaar. Tanna werkt niet, zij zorgt voor de kinderen. Frits werkt vijf dagen en verdient 45.000 euro bruto per jaar. (1,5x modaal) Als Frits één dag minder zou gaan werken en Tanna één dag per week, waarmee ze 7.200 bruto per jaar zou kunnen verdienen, gaan ze er bijna 1.000 euro netto op vooruit. Terwijl ze er bruto gezien 1.800 euro op achteruit gaan. Dat ze er netto toch op vooruit gaan, komt omdat Tanna arbeidskorting krijgt, en omdat ze werk en zorg combineert, combinatiekorting. Bovendien krijgt Tanna ook nog de aanvullende combinatiekorting, omdat zij de minstverdienende partner is. En omdat Frits een dag minder werkt, betaalt hij minder belasting tegen het hoge tarief. In Nederland bestaan zoàƒ…½n 80 duizend gezinnen die aan dit voorbeeld (qua inkomen, kinderaantal en werkverdeling) voldoen.
Ondanks kosten kinderopvang, toch financieel voordeel Ook als ouders door de nieuwe werkverdeling kinderen naar de kinderopvang moeten brengen, kunnen ze er toch nog financieel op vooruit gaan, blijkt uit berekening van de Werkverdeler. Gekeken is naar een gezin met twee kinderen van drie en vijf jaar oud, waarbij de man vijf dagen werkt en 45.000 bruto per jaar verdient en de vrouw één dag werkt voor 7.200 bruto per jaar. Als de vrouw drie dagen gaat werken en de man vier, hebben ze meer kinderopvang en naschoolse opvang nodig. Toch gaan ze er nog 2.670 euro per jaar op vooruit. Aan dit voorbeeld voldoen zoàƒ…½n 40 duizend gezinnen.
Kinderopvangberekenaar
Het NIBUD merkt dat ouders vaak schrikken van de kosten van kinderopvang. Ze ontvangen bijvoorbeeld een rekening van 1300 euro per maand van het kinderdagverblijf, maar beseffen niet dat ze daar maar een deel van zelf hoeven te betalen. Dit komt omdat ze een gedeelte van de overheid en de werkgever vergoed kunnen krijgen. Met de Kinderopvangberekenaar van het NIBUD krijgen ouders direct te zien hoeveel ze netto kwijt zijn aan kinderopvangkosten. Neem bijvoorbeeld een gezin met twee kinderen waarvan beide ouders werken en samen zo'n 75.000 euro per jaar verdienen. Voor vier dagen crèche voor het jongste kind en drie dagen naschoolse opvang voor het oudste kind, krijgen de ouders een rekening van ruim 1300 euro. Maar na aftrek van de kinderopvangtoeslag en een bijdrage van beide werkgevers blijft er nog een bedrag van 526 euro over dat de ouders zelf moeten betalen.
GeldWijzer Kinderen tot 12 jaar
Voor ouders die meer willen weten over de kosten van kinderen geeft het NIBUD het boek GeldWijzer kinderen tot 12 jaar uit. Het boek maakt de kosten van kinderen inzichtelijk en legt ook duidelijk uit hoe ouders kunnen besparen op de kosten van hun kroost. Ruim 80% van de tweeverdieners maakt een koopkrachtdaling mee na het krijgen van het eerste kind. Dit komt enerzijds vanwege de kosten van het kind. Eén kind kost gemiddeld zo'n 18% van het gezinsinkomen. Maar anderzijds wordt dit veroorzaakt doordat één van de ouders minder gaat werken. In de GeldWijzer staan alle kosten van kinderen tot en met de basisschoolleeftijd op een rij. Ook wordt uitgelegd hoeveel en vanaf welke leeftijd zakgeld gegeven kan worden..
bron:Nibud