De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft geoordeeld dat een luchtvaartmaatschappij en een arbodienst in strijd met de wet hebben gehandeld door de opleiding van een aankomend stewardess te beëindigen toen bleek dat zij diabetes had.

Een vrouw met diabetes solliciteerde naar de functie van cabin assistent (stewardess). Zij werd geselecteerd en volgde een opleiding die voorafgaat aan de arbeidsovereenkomst. Tijdens de opleiding ontdekte de werkgever dat de vrouw diabetes mellitus type 1 heeft. De keuringsarts keurde haar vervolgens af,  waarna de luchtvaartmaatschappij de opleiding beëindigde.
De CGB stelt vast dat de luchtvaartmaatschappij en de arbodienst onvoldoende hebben onderzocht wat de mogelijkheden van de vrouw zijn en dat geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om een proefperiode in te lassen. Er is niet gebleken dat het ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid noodzakelijk is om mensen met diabetes zonder meer uit te sluiten van het beroep cabin attendant. De luchtvaartmaatschappij doet weliswaar een beroep op internationale veiligheidsregels, maar deze staan niet in de weg dat ervaren cabinepersoneel dat diabetes krijgt, mag blijven vliegen.
In eerdere zaken heeft de CGB reeds geoordeeld dat mensen met een chronische ziekte of handicap onterecht werden uitgesloten voor functies bij onder meer de politie en in de gezondheidszorg.  Deze uitsluitingen waren in strijd met de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.
bron:CGB