Relatief veel niet-westers allochtone huishoudens hebben een laag inkomen. In een verdeling van het totale gestandaardiseerde inkomen in tien gelijke groepen zijn niet-westerse huishoudens sterk oververtegenwoordigd in de eerste vijf tien-procentsgroepen. Dat blijkt uit berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek

Driekwart van deze huishoudens behoort tot de helft met het laagste inkomen. Bijna de helft behoort tot de 20 procent laagste inkomens.

bron:CBS