Elk jaar testen op hiv. Dat is vanaf vandaag het advies van Schorer aan alle homomannen. Regelmatig testen op hiv hoort er gewoon bij, dat wordt de nieuwe boodschap. Het moet afgelopen zijn met de vrijblijvendheid op dit punt. Huisartsen, beleidsmakers, bekende Nederlanders, soa-verpleegkundigen, allemaal moeten ze dezelfde eenduidige boodschap gaan uitdragen: testen op hiv hoort er gewoon bij. Ferdinand Strijthagen -  directeur Schorer homo lesbisch gezond - maakte deze nieuwe koers vandaag bekend tijdens zijn plenaire bijdrage aan het Negende Nationaal Congres Soa Hiv Aids.

Het is belangrijk voor je eigen gezondheid à©n die van anderen dat je je hiv-status
kent. Een hiv-infectie is tegenwoordig goed onder controle te houden. En daarbij geldt: hoe eerder je weet dat je hiv hebt, hoe beter de behandelingsmogelijkheden. Daarnaast neemt de kans op overdracht van het hiv-virus sterk af als mensen met hiv behandeld worden met de combinatietherapie.

Nederland loopt internationaal uit de pas als het gaat om testen op hiv. Waar in vele
landen al in de jaren tachtig en negentig testen op hiv werd gepromoot, werd testen op hiv in Nederland lange tijd ontraden, veelal met goede argumenten. Maar na de komst van de combinatietherapie sloeg de afweging om in de richting van wel testen. Toch verschenen pas in 2001 de eerste voorzichtige campagnes om de hiv-test onder de aandacht te brengen. En tot op de dag van vandaag werkt deze terughoudendheid door. Nog steeds is bijna de helft van de Nederlandse homomannen niet getest. Dit ondanks een aantal gerichte campagnes van Schorer in de afgelopen jaren.

De boodschap uit het verleden zit zodanig sterk verankerd in ons bewustzijn dat de omslag naar wà©l testen maar moeilijk wordt gemaakt. Campagnes alleen zijn niet voldoende om een snelle omslag te bewerkstelligen. Vandaar dat Schorer een dringend beroep doet op alle betrokkenen om samen dezelfde boodschap uit te dragen: testen op hiv hoort er bij, elk jaar.

Schorer start deze maand met een mediacampagne om het nieuwe advies onder de aandacht te brengen. Onder de slogan 'Zeker weten. Test!' worden homomannen geinformeerd over het nieuwe advies à©n over de voordelen van het kennen van je hiv-status.

bron:Schorer