Een nieuw beleidsdraaiboek Mond- en Klauwzeer (MKZ) beschrijft het beleid voor de bestrijding van deze besmettelijke dierziekte. De belangrijkste verandering is de mogelijkheid vaccinatie te gebruiken.

 

Minister Veerman (LNV) heeft het nieuwe draaiboek MKZ naar de Tweede Kamer gestuurd. Het belangrijkste verschil met het vorige beleidsdraaiboek uit december 2002 is dat vaccinatie als bestrijdingsinstrument ingezet kan worden.

De vaccinatiestrategie heeft de volgende uitgangspunten:

Tijdens de bestrijding van MKZ worden zo min mogelijk gezonde dieren gedood en vernietigd. In de eerste 72 uur na een uitbraak mogen geen transporten plaatsvinden van en naar veehoudersbedrijven ('standstill'). Besmette bedrijven, contactbedrijven en andere bedrijven binnen à©à©n kilometer rond een besmet bedrijf, worden geruimd. In deze periode wordt niet gevaccineerd.

De minister van LNV beslist, mede op advies van deskundigen, of er na deze 'standstill' wordt gevaccineerd. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat gevaccineerde dieren niet worden geruimd. In 2001 werd Nederland getroffen door een grote uitbraak van mond- en klauwzeer met ingrijpende gevolgen voor de agrarische sector. MKZ is een zeer besmettelijke en ernstige virusziekte die voorkomt bij evenhoevige dieren als koeien, schapen en geiten. De ziekte is niet gevaarlijk voor mensen.

bron:LNV