Afgelopen week heeft kolonel Henk Morsink in Kandahar het nieuwe embleem van de Deployment Task Force gepresenteerd. Het bestaat uit de tot een pijlpunt gestileerde letters DTF in oranje op een islamitisch groene achtergrond, gedragen door de Nederlandse driekleur met in de witte baan de naam Afghanistan.Het ontwerp, een creatie van adjudant Theo Tilleman, was nodig omdat de omstandigheden op Kandahar het niet mogelijk maken het bekende cirkelvormige groene ISAF embleem te dragen.

Op het gezamenlijke ochtendappel betuigde Morsink het CH-47 helidetachement van de luchtmacht zijn waardering voor de inzet onder Task Force Orange, tijdens de verkenningen ten behoeve van de ontplooiing van de DTF. Daarbij behield het detachement dankzij de niet aflatende inzet van onderhoudspersoneel en vliegers de ongelofelijk hoge inzetbaarheidscore van honderd procent.
bron:MinDef