Defensie heeft zes Recce-Lite fotoverkenningsystemen voor de F-16 aangeschaft die vanaf eind 2006 in gebruik worden genomen. Het Recce-Lite systeem vervangt het verouderde Orpheus/MARS systeem. Met het systeem kunnen verkenningen vanuit de lucht worden uitgevoerd.

Het oude systeem voldoet niet meer aan de huidige operationele eisen, waarbij verkenningen vooral op lage en middelbare vlieghoogte worden uitgevoerd. Daarnaast is er steeds meer behoefte, vooral bij de bestrijding van mobiele doelen, om gegevens al tijdens de vlucht aan commandanten en/of grondtroepen aan te leveren. Het oude systeem maakt gebruik van beelden die pas op de grond ontwikkeld en gebruikt kunnen worden.

Het nieuwe systeem is een digitaal verkenningssysteem dat bestaat uit een gondel, voorzien van moderne elektro-optische en infrarood-sensoren, die de opnamen direct naar de grond kunnen sturen. De sensoren richten zich tijdens de vlucht automatisch op doelen, waarna de opnamen zonder tussenkomst van de vlieger worden gemaakt. Hierdoor ontstaat voor hem geen extra werklast. Het is ook mogelijk om het systeem handmatig te bedienen.

Het Recce-Lite systeem zijn aangekocht bij de Israëlische firma Rafael. De
investeringskosten bedragen 40 miljoen euro. Dit bedrag behelst de aanschaf van zes
fotoverkenningsystemen, twee mobiele grondstations, twee draagbare grondstations en twee data-linksystemen.

Fotoverkenningsystemen zijn in het verleden onder meer ingezet bij verkenningen boven
voormalig Joegoslavië en Kosovo. Daarnaast werden de systemen ook gebruikt op
verzoek van het Ministerie van Justitie en bij de controle van dijken.

bron:MinDef