Per wijk of gemeente moet er een centraal punt komen waar gezinnen terecht kunnen met vragen over opvoeden en opgroeien. Het consultatiebureau zou hierin de spil moeten zijn. Staatssecretaris Ross komt met dit voorstel tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. Ze roept gemeenten aan de vooravond van de verkiezingen op om meer te kiezen voor jeugd en gezin. ‘Door snel al de problemen van probleemgezinnen aan te pakken kun je voorkomen dat grote groepen jongeren in de problemen komen en uiteindelijk in de jeugdzorg terecht komen’, aldus Ross.

Het gezinscentrum kan bijvoorbeeld helpen bij schuldsanering, kinderopvang of opvoedingsondersteuning. Om het gemeenten gemakkelijk te maken gaat Ross de verschillende financiële regelingen vanuit het rijk bundelen. Ook wil ze het geld niet langer verdelen op basis van het aantal kinderen in een gemeente, maar op basis van het ‘risicoprofiel’: het aantal kinderen dat grote problemen heeft of risico hierop loopt.
bron:VWS