Met ingang van juli 2006 zal het nieuwe huurbeleid gefaseerd worden ingevoerd. Per 1 juli 2006 is de WOZ-waarde van een woning bepalend voor de maximale huurstijging en de
maximale huurprijsgrens en verandert het Woningwaarderingsstelsel (WWS). Per 1 januari
2007 wordt de hoogte van de WOZ-waarde bepalend als de grondslag voor het nieuwe
huurbeleid. Minister Dekker van VROM heeft hierover een brief aan de Tweede Kamer
gestuurd en een circulaire aan gemeenten.

Met het nieuwe huurbeleid wil Dekker ervoor zorgen het aanbod van woningen wordt vergroot en dat er een betere prijs-kwaliteitverhouding van huurwoningen komt. De WOZ-waarde van een woning gaat op verschillende manieren een rol spelen in het huurbeleid. Per 1 juli 2006 bepaalt de WOZ-waarde van een woning de maximale huurverhoging en de hoogte van de maximale huurprijsgrens. De WOZ-waarde van een woning in een bepaalde gemeente wordt vergeleken met de WOZ-grenswaarde voor die regio.
Maximale huurstijging 2006
Voor huurtoeslagontvangers geldt ongeacht de WOZ-waarde van hun woning een maximale huurstijging van inflatie plus 1,5%. Er wordt uitgegaan van een voorlopig inflatiecijfer over 2005 dat wordt geraamd op 1,5%. Als de WOZ-waarde van een bepaalde woning hoger is dan de regionale grens dan geldt een huurstijging van inflatie plus 2%. Ligt de WOZ-waarde lager dan geldt een stijging van inflatie plus 1,5%. De huurverhoging zal per
1 juli 2006 naar verwachting dus maximaal 3% of 3,5% (inclusief inflatie) zijn. In 2005 was de maximale huurverhoging die verhuurders in 2005 mochten vragen 2,7%. Uiteindelijk is de gemiddelde huurstijging in 2005 uitgekomen op 1,8%. De laagste huurstijging sinds 1959. In 2006 mag eveneens een lage huurstijging worden verwacht, schrijft minister Dekker in haar brief.
Ook zal de WOZ-waarde van een woning mede bepalend zijn voor de maximale huurprijsgrens van die woning. Boven een bepaalde WOZ-grens geldt een opslag van 10%. Een hogere maximale huurprijsgrens betekent niet dat de huren met 10% omhoog gaan, maar dat de huren in de toekomst iets verder door mogen stijgen. Voor alle huurtoeslagontvangers geldt de maximale huurprijsgrens volgens het woningwaarderingsstelsel (WWS), dus zonder opslag.
bron:VROM