Het kabinet wil met een nieuw huurbeleid huurders meer keuzevrijheid geven. Het nieuwe systeem wordt op 1 januari 2007 ingevoerd. Zittende huurders blijven ook na 2010 beschermd tegen te grote huurstijgingen. Dat staat in een brief van minister Dekker (VROM) aan de Tweede Kamer, waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Met het nieuwe huurbeleid wil het kabinet huurders meer keuzevrijheid geven. Dat gebeurt door nieuwe woningen te bouwen en oude wijken op te knappen. Daarnaast wil het kabinet een betere verhouding tussen de prijs en de kwaliteit van huurwoningen. Om dat te bereiken, wordt uiteindelijk 25% van de huurmarkt geliberaliseerd. Dit gebeurt pas als er voldoende woningen zijn bijgebouwd.Vanaf 1 januari 2007 komen er drie gebieden binnen de huurmarkt, op basis van de WOZ-waarde van woningen:

Gereguleerd gebied
75% van de huurwoningen valt binnen het gereguleerde gebied. Voor deze woningen geldt een gematigde maximale jaarlijkse huurverhoging. De maximale huur per woning wordt vastgesteld op basis van het woningwaarderingstelsel. Binnen dit gebied zijn er volgens het kabinet in alle regio's voldoende woningen voor huishoudens met een inkomen tot 33.000 euro per jaar.

Geliberaliseerd gebied
5% van de huurmarkt is geliberaliseerd. Voor deze woningen zijn de jaarlijkse huurverhoging en de maximale huur vrij.
Overgangsgebied
20% van de huurwoningen valt in het overgangsgebied. Deze 600.000 woningen worden op termijn geliberaliseerd, op voorwaarde dat er voldoende nieuwe woningen zijn gebouwd. Tot die tijd geldt voor deze woningen een maximale huur per woning op basis van het woningwaarderingstelsel, met een opslag van 10%. Voor deze woningen kan vanaf 1 januari 2007 0,5% extra huurverhoging worden gevraagd. 
Bescherming van huurders
Per 1 juli 2006 kan de huur van gereguleerde huurwoningen worden verhoogd met maximaal de inflatie plus 1,5%. Dat is een gematigde huurverhoging.

Ook voor zittende huurders in het overgangsgebied en het geliberaliseerde gebied geldt een wettelijk maximum voor de jaarlijkse huurverhoging, ook na 2010. Dit percentage ligt maximaal 1% hoger dan in het gereguleerde gebied. Vanaf 2010 wordt dat plafond vast.

Als deze huurders een huurtoeslag ontvangen, geldt voor hen de maximale jaarlijkse huurverhoging en de maximale huur van het gereguleerde gebied. Ook deze bescherming blijft na 2010 bestaan.

Nieuwe woningen
Het kabinet schaft de maximale huur voor woningen in het overgangsgebied pas af als er voldoende woningen zijn gebouwd. Landelijk gaat het om 445.000 nieuwe woningen tot 2010. Hiervan bouwen woningcorporaties er 111.000.

Bron:VROM

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular