Greenpeace presenteert vandaag een KEMA-onderzoek naar een revolutionaire
elektriciteitscentrale op schone biomassa. De 1000 megawatt centrale kan een kwart van alle Nederlandse huishoudens van groene stroom voorzien. KEMA heeft berekend dat wereldwijd honderden van deze groene centrales mogelijk zijn. Het kabinet heeft een gouden kans om met hernieuwing van de onlangs stopgezette subsidie een grote biomassacentrale in Nederland ook economisch aantrekkelijk te maken, stelt Greenpeace.

'Duurzame energie uit wind, zon en biomassa is de oplossing voor het klimaatprobleem. Nederland is zelf bijzonder kwetsbaar voor klimaatverandering en moet het voortouw nemen.'

De Tweede Kamer vergadert donderdag over het weinig ambitieuze energierapport van
Economische Zaken. Greenpeace roept het kabinet op om serieus werk te maken van
gevaarlijke klimaatverandering. 'Zonder subsidie voor groene alternatieven worden er nu nieuwe gas- en kolencentrales gebouwd en zal Nederland nooit  zijn bijdrage leveren om klimaatverandering te voorkomen,' aldus Joris Thijssen, campagneleider klimaat en energie van Greenpeace. Het investeringsklimaat voor duurzame energie in Nederland wordt steeds slechter. Dat  het kabinet vorige week eenmalig een paar honderd miljoen euro beschikbaar stelde, verandert daar niets aan, aldus Greenpeace.

De potentie van biomassa is enorm. KEMA heeft berekend dat de hele wereld in theorie ruimschoots kan worden voorzien van elektriciteit uit schone biomassa. Honderden groene biomassacentrales kunnen volledig branden op reststromen uit onder meer de bos- en landbouw. Nederland kan vooroplopen in deze innovatieve techniek en zijn afhankelijkheid van energie uit het buitenland verkleinen.

In het KEMA-rapport is gewerkt met de duurzaamheidscriteria die Greenpeace stelt aan biomassa. Biomassa  veroorzaakt milieuschade als de productie en toelevering daarvan niet duurzaam is. Palmolie bijvoorbeeld, waarvoor regenwouden in Indonesië worden gekapt, komt  niet in aanmerking, kippenmest evenmin. Het ontwikkelen van een keten van productie en aanvoer van duurzame, schone biomassa heeft de hoogste prioriteit. Net als de eerste investeringen in groene biomassacentrales. 'Wachten kan niet,' vindt Joris Thijssen: 'het klimaat schreewt om groene stroom.'

KEMA-rapport gefinancierd door E.ON Benelux en Greenpeace
Het onderzoek werd uitgevoerd door KEMA en gefinancierd door Greenpeace en E.ON Benelux, onderdeel van Europa's op een na grootste energiebedrijf. E.ON schrijft in het voorwoord de technische en theoretische mogelijkheden van een elektriciteitscentrale op schone biomassa te onderschrijven. Greenpeace daagt E.ON uit om  zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid waar te maken en de groene centrale verder te onderzoeken en daarin te gaan investeren in plaats van in nieuwe gas- en kolencentrales.

bron:Greenpeace