Op verzoek van het College van procureurs-generaal is vorige week een oriënterend
vooronderzoek gestart naar de gang van zaken rondom de Deventer moordzaak. Aanleiding voor het onderzoek is informatie die bij het College aangedragen is door met name Maurice de Hond.

Doel van het vooronderzoek is om na te gaan of uit de aan het Openbaar Ministerie
overgelegde stukken blijkt dat er sprake is van relevante feiten en/of omstandigheden in het opsporingsonderzoek die, als ze aan het Openbaar Ministerie en de rechter bekend waren geweest, mogelijk tot een ander oordeel hadden geleid.
Het oriënterend vooronderzoek gebeurt in opdracht van de hoofdofficier Zwolle-Lelystad en wordt uitgevoerd door een ervaren rechercheofficier van justitie en een ervaren teamleider van de politie, die beiden in een ander arrondissement werkzaam zijn en niet eerder bij de zaak betrokken zijn geweest. Het vooronderzoek zal zeker enige weken in beslag nemen.
Op 25 september 1999 werd een weduwe in Deventer vermoord in haar woning aangetroffen. In verband met deze zaak is een verdachte na een herziening en verwijzing door de Hoge Raad onherroepelijk veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf.
bron:OM