Een 17de eeuwse Russische ikoon met de voorstelling van de profeet Elia is door specialisten geïdentificeerd als een echte Stroganov-ikoon. De Amsterdamse kunsthandelaar Simon Morsink ontdekte de ikoon in een oude collectie in Duitsland en was meteen gefascineerd door de bijzondere schildering. De ikoon was gedeeltelijk bedekt met een 19de eeuwse roze verflaag. Na onderzoek bleek zich hieronder een veel oudere laag van bladgoud te bevinden en bleek de stijl van de schildering nauw aan te sluiten bij die van andere Stroganov-ikonen.

De familie Stroganov was naast de tsarenfamilie de rijkste van Rusland en was vermaard om haar kunstbezit. Zij wedijverde met de tsaren in het verzamelen van kunst en kostbare ikonen. Tegen het eind van de 16de eeuw richtten de Stroganovs speciale ikonenateliers in, waar de beste schilders van het land voor hen gingen werken. De ikoon wordt voor het eerst tentoongesteld in Amsterdam bij kunsthandel Jan Morsink Ikonen van 3-9 oktober.
Op de ikoon zijn, rondom de heilige Elia in het midden, 24 in gebed verzonken heiligen afgebeeld, waaronder enkele zeer zeldzame. Zij houden vrijwel alle verband met leden van de familie Stroganov. De heilige Nikita, de naamheilige van Nikita Stroganov, stamvader van de familie, is zelfs op twee verschillende manieren afgebeeld: een keer als pilaarheilige en een keer als martelaar. Op de bovenrand van de ikoon is de Moeder Gods van Novgorod weergegeven, een verwijzing naar het gebied van Novgorod, waar de familie oorspronkelijk vandaan komt.
De nieuw ontdekte Elia-ikoon is naar alle waarschijnlijkheid besteld door een van de leden van de familie om te schenken aan een Elia-kerk ter gelegenheid van een belangrijke gebeurtenis. In Rusland bevindt zich eenzelfde soort ikoon in het Triniteitsklooster bij Moskou, die in 1596 door de tsaar als dank werd geschonken voor de geboorte van een langverwacht kind. Stroganov-ikonen zijn te vinden in alle grote musea van Rusland. Zij gelden als uitzonderlijk zeldzaam.

Kunsthandel Jan Morsink Ikonen organiseert van 3 t/m 9 oktober de ikonen-expositie ´Nieuwe Aanwinsten / Recent Acquisitions'. Op de expositie zijn ongeveer zeventig Russische en Griekse ikonen te zien, die dateren van de 16de tot de 19de eeuw. De monumentale kerkikonen, kleine huisikonen -gebruikt voor de privà©-devotie- en reisikonen geven een goed overzicht van deze bijzondere kunstvorm.

Bron: Jan Morsink Ikonen