Deze zomer wordt in Het Blauwe Paleis in Den Helder een Summer School georganiseerd voor veelbelovende talenten op het gebied van ICT. Studenten die in het laatste studiejaar van een MBO, HBO of  universiteit zitten, kunnen deelnemen aan de try-out van de ICT Fun & Function Week die van 22 tot met 26 augustus gehouden wordt.

Nog steeds is er sprake van een kloof tussen de software ontwikkelaars en de gebruikers. Tijdens de ICT studies blijft de kant van de gebruikers vaak toch nog onderbelicht; te gemakkelijk wordt ervan uitgegaan dat in de praktijk steeds wisselende programmatuur op prijs wordt gesteld en de snel op elkaar volgende trends worden gevolgd. De Associatie Technologie Overdracht Maritiem Platform samen met de Learning School Asset Management Control (AMC) willen bijdragen aan het dichten van de kloof tussen het theoretisch ontwikkelen en het bedrijfsmatige gebruik van software. De Koninklijke Marine, het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM), het ROC Kop van Noord-Holland en de Hogeschool Zeeland zijn betrokken bij het samenstellen van het ochtendprogramma van de Summer School.

ICT Fun & Function Week
's Morgens komen er ICT vraagstukken aan de orde. Dit valt onder Function. Theorie, workshops en demonstraties geven de studenten de mogelijkheid om de aansluiting tussen het ontwikkelen en het gebruik kritisch te bekijken en om eventueel oplossingen te bedenken voor verbetering. Na de lunch vinden de Fun groepsactiviteiten plaats om de teamgeest en de sociale vaardigheden van de studenten aan te scherpen. Het programma is nog niet definitief samengesteld maar gedacht wordt aan zeilen, duiken, wadlopen, tennis, toneelspelen, mountainbiken en zelfs aan practicum simulatie.

Gedeelde kosten
Voor deze leerzame en actieve week betaalt de student niet meer dan à¢?¬ 100 inclusief lunches. De deelnemende bedrijven die samen met de onderwijsinstellingen studenten selecteren, dragen bij in de kosten. Het ECN, de Bedrijfsregio Kop van Noord-Holland en het Regionaal Economisch Stimuleringsprogramma Kop & munt sponsoren de Fun & Function Week. Kop & munt heeft à¢?¬ 16.500 beschikbaar gesteld; arbeidsmarkt en scholing is namelijk een van de speerpunten van het subsidieprogramma.

Voor meer informatie en inschrijvingen kan contact opgenomen worden met het AMC Centre in Den Helder, [email protected]. tel. 0223 61 49 84. Zie ook www.amccentre.nl

De slagkracht van Kop & munt
Kop & munt heeft in de afgelopen vier jaar al miljoenen Europese euro's de regio binnengebracht. Het projectbureau heeft deze slagkracht omdat het nauw samenwerkt met de provincie, de negen gemeenten in de Kop van Noord-Holland zowel afzonderlijk als in gewestverband en andere organisaties die zich bezighouden met economische ontwikkelingen in dit gebied. De instelling ´met zijn allen de schouders eronder' houdt de Kop boven water!

bron:Kop&Munt