In 2004 hebben 14.000 mensen een nabestaandenuitkering Anw ontvangen. Dat was bijna 10 procent meer dan de  prognose van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Deze toename is het gevolg van de nieuwe aanvraagprocedure Anw van de SVB.

Doordat de SVB nabestaanden actief en persoonlijk informeert, bereikt ze meer mensen die in aanmerking komen voor deze uitkering. Uit onderzoek van Interview-NSS blijkt dat praktisch alle nabestaanden (94%) tevreden zijn over de nieuwe aanvraagprocedure. Bovendien leidt de nieuwe procedure tot een kostenbesparing in de uitvoering van bijna 100.000 euro per jaar.

In de nieuwe aanvraagprocedure benadert de SVB mensen die mogelijk aanspraak maken op een nabestaandenuitkering, actief en persoonlijk. Ze ontvangt van de Gemeentelijke Basisadministratie sinds 2004 alle gegevens van mensen die zijn overleden. Daaruit selecteert en benadert de SVB gericht nabestaanden die mogelijk aanspraak maken op een Anw. In de oude procedure zette de SVB vooral intermediairs in, zoals gemeenten en uitvaartorganisaties. Een groep nabestaanden werd daardoor niet bereikt. Deze mensen wisten bovendien niet dat ze in aanmerking kwamen voor een Anw. De reden voor de SVB om haar dienstverlening te verbeteren.

De SVB verwachtte voor 2004 dat bijna 13.000 mensen voor het eerst een
nabestaandenuitkering zouden kunnen ontvangen. In werkelijkheid heeft de Sociale
Verzekeringsbank een nabestaandenuitkering toegekend aan ruim 14.000 mensen. Dat waren er ruim 1.000 meer dan verwacht, bijna 10 procent.

De afgelopen jaren was er een dalende trend te zien in het aantal toekenningen. In
tegenstelling tot de prognose, was er in 2004 een stijging zichtbaar in het aantal
toekenningen. Dat is te danken aan de nieuwe aanvraagprocedure. In totaal waren er in 2004 bijna 145.000 mensen die een nabestaandenuitkering ontvingen.

Aanleiding voor de nieuwe aanvraagprocedure was een evaluatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daaruit bleek dat een deel van de mensen die recht hadden op een Anw daarop geen aanspraak maakte. Dat was voor de SVB reden om haar aanvraagprocedure onder de loep te nemen.

De SVB is een belangrijke publieke uitvoeringsorganisatie op het gebied van sociale
zekerheid in Nederland. Ze verzorgt onder meer de nabestaandenuitkering Anw,  het
AOW-pensioen, de kinderbijslag en het persoonsgebonden budget voor ongeveer 4,6 miljoen klanten in binnen- en buitenland.

bron:SVB