Voor Nederland zijn op 26 augustus 2005 in werking getreden het Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, en het Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel. Beide Protocollen vullen het Verdrag van de VN tegen grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit aan.

Het Verdrag was al voor Nederland in werking getreden. Het Verdrag en de Protocollen leveren een bijdrage aan de wereldwijde bestrijding van mensensmokkel en mensenhandel. Beide protocollen (tezamen met EU-wetgeving inzake de bestrijding van mensensmokkel en mensenhandel) hebben geleid tot uitbreiding en aanscherping van onze strafbepalingen inzake mensensmokkel en mensenhandel. Die wijzigingswetgeving was op 1 januari 2005 al in werking getreden.

bron:MinJus