Vanaf 1 januari 2006 gelden nieuwe tarieven voor verkeersovertredingen. Hierbij geldt het principe: hoe gevaarlijker, hoe duurder. Mensen die een relatief 'kleine' snelheidsovertreding begaan, krijgen vanaf dat moment een lagere boete. Een eenvoudig en eerlijk systeem. Een snelheidsovertreding binnen de bebouwde kom is gevaarlijker dan op de snelweg, dus is de boete daar hoger.

En wie door rood rijdt of geen gordel draagt, krijgt vanaf volgend jaar een hogere boete.Ondanks alle maatregelen voor de veiligheid en campagnes vallen in het verkeer jaarlijks een kleine 900 doden. Daarnaast worden ongeveer 20.000 mensen als gevolg van een verkeersongeval opgenomen in het ziekenhuis en raken bijna 100.000 mensen dusdanig gewond dat ze medische hulp nodig hebben. Verkeersveiligheid raakt iedereen, direct of indirect.
Intensieve controle
De politie controleert intensief op verkeersovertredingen die de meeste slachtoffers veroorzaken: snelheidsovertredingen, rijden door rood licht, rijden onder invloed en het niet dragen van gordel of helm. Gelukkig houden de meeste mensen zich steeds beter aan de snelheidslimieten. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede, want snelheid speelt een rol bij elk verkeersongeval. Vaak een bijrol, maar soms een hoofdrol. Controle op snelheid blijft voor de verkeersveiligheid, een schonere leefomgeving en een betere doorstroming van het verkeer noodzakelijk.
bron:KPLD